Up พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Slideshow

ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

WaiKru_56_001
WaiKru_56_005
WaiKru_56_006
WaiKru_56_007
WaiKru_56_008
WaiKru_56_009
WaiKru_56_010
WaiKru_56_011
WaiKru_56_012
WaiKru_56_013
WaiKru_56_014
WaiKru_56_015
WaiKru_56_016
WaiKru_56_017
WaiKru_56_018
WaiKru_56_019
WaiKru_56_020
WaiKru_56_021
WaiKru_56_022
WaiKru_56_023
WaiKru_56_024
WaiKru_56_025
WaiKru_56_026
WaiKru_56_027
WaiKru_56_028
WaiKru_56_029
WaiKru_56_030
WaiKru_56_031
WaiKru_56_032
WaiKru_56_033
WaiKru_56_034
WaiKru_56_035
WaiKru_56_036
WaiKru_56_037
WaiKru_56_038
WaiKru_56_039
WaiKru_56_040
WaiKru_56_041
WaiKru_56_042
WaiKru_56_043
WaiKru_56_044
WaiKru_56_045
WaiKru_56_046
WaiKru_56_047
WaiKru_56_048
WaiKru_56_049
WaiKru_56_050
WaiKru_56_051
WaiKru_56_052
WaiKru_56_053
WaiKru_56_054
WaiKru_56_055
WaiKru_56_056
WaiKru_56_057
WaiKru_56_058
WaiKru_56_059
WaiKru_56_060
WaiKru_56_061
WaiKru_56_062
WaiKru_56_063
WaiKru_56_064
WaiKru_56_065
WaiKru_56_066
WaiKru_56_067
WaiKru_56_068
WaiKru_56_069
WaiKru_56_070
WaiKru_56_071
WaiKru_56_072
WaiKru_56_073
WaiKru_56_074
WaiKru_56_075
WaiKru_56_076
WaiKru_56_077
WaiKru_56_078
WaiKru_56_079
WaiKru_56_080
WaiKru_56_081
WaiKru_56_082
WaiKru_56_083
WaiKru_56_084
WaiKru_56_085
WaiKru_56_086
WaiKru_56_087
WaiKru_56_088
WaiKru_56_089
WaiKru_56_090
WaiKru_56_091
WaiKru_56_092
WaiKru_56_093
WaiKru_56_094
WaiKru_56_095
WaiKru_56_096
WaiKru_56_097
WaiKru_56_098
WaiKru_56_099
WaiKru_56_100
WaiKru_56_101
WaiKru_56_102
WaiKru_56_103
WaiKru_56_104
WaiKru_56_105
WaiKru_56_106
WaiKru_56_107
WaiKru_56_108
WaiKru_56_109
WaiKru_56_110
WaiKru_56_111
WaiKru_56_112
WaiKru_56_113
WaiKru_56_114
WaiKru_56_115
WaiKru_56_116
WaiKru_56_117
WaiKru_56_118
WaiKru_56_119
WaiKru_56_120
WaiKru_56_121
WaiKru_56_122
WaiKru_56_123
WaiKru_56_124
WaiKru_56_125
WaiKru_56_126
WaiKru_56_127
WaiKru_56_128
WaiKru_56_129
WaiKru_56_130
WaiKru_56_131
WaiKru_56_132
WaiKru_56_133
WaiKru_56_134
WaiKru_56_135
WaiKru_56_136
WaiKru_56_137
WaiKru_56_138
WaiKru_56_139
WaiKru_56_140
WaiKru_56_141
WaiKru_56_142
WaiKru_56_143
WaiKru_56_144
WaiKru_56_145
WaiKru_56_146
WaiKru_56_147
WaiKru_56_148
WaiKru_56_149
WaiKru_56_150
WaiKru_56_151
WaiKru_56_152
WaiKru_56_153
WaiKru_56_154
WaiKru_56_155
WaiKru_56_156
WaiKru_56_158
WaiKru_56_159
WaiKru_56_160
WaiKru_56_161
WaiKru_56_162
WaiKru_56_163
WaiKru_56_164
WaiKru_56_166
WaiKru_56_167
WaiKru_56_168

Total images: 163 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help
ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ