ค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนใหม่

โรงเรียนวารินชำราบ จัดค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
Freshmen57 002 Freshmen57 003 Freshmen57 004 Freshmen57 005
Freshmen57 006 Freshmen57 007 Freshmen57 008 Freshmen57 009
Freshmen57 010 Freshmen57 011 Freshmen57 012 Freshmen57 013
Freshmen57 014 Freshmen57 015 Freshmen57 016 Freshmen57 017
Freshmen57 018 Freshmen57 019 Freshmen57 020 Freshmen57 021
Freshmen57 022 Freshmen57 023 Freshmen57 024 Freshmen57 025
Freshmen57 026 Freshmen57 027 Freshmen57 028 Freshmen57 029
Freshmen57 030 Freshmen57 031 Freshmen57 032 Freshmen57 033
Freshmen57 034 Freshmen57 035 Freshmen57 036 Freshmen57 037
Freshmen57 038 Freshmen57 039 Freshmen57 040 Freshmen57 041
Freshmen57 042 Freshmen57 043 Freshmen57 044 Freshmen57 045
Freshmen57 046 Freshmen57 047 Freshmen57 048 Freshmen57 049
Freshmen57 050 Freshmen57 051 Freshmen57 052 Freshmen57 053
Freshmen57 054 Freshmen57 055 Freshmen57 056 Freshmen57 057
Freshmen57 058 Freshmen57 059 Freshmen57 060 Freshmen57 061
Freshmen57 062 Freshmen57 063 Freshmen57 064 Freshmen57 065
Freshmen57 066 Freshmen57 067 Freshmen57 068 Freshmen57 069
Freshmen57 070 Freshmen57 071 Freshmen57 072 Freshmen57 073
Freshmen57 074 Freshmen57 075 Freshmen57 076 Freshmen57 077
Freshmen57 078 Freshmen57 079 Freshmen57 080 Freshmen57 081
Freshmen57 082 Freshmen57 083 Freshmen57 084 Freshmen57 085
Freshmen57 086 Freshmen57 087 Freshmen57 088 Freshmen57 089
Freshmen57 090 Freshmen57 091 Freshmen57 092 Freshmen57 093
Freshmen57 094 Freshmen57 095 Freshmen57 096 Freshmen57 097
Freshmen57 098 Freshmen57 099 Freshmen57 100 Freshmen57 001