บรรพชาภาคฤดูร้อน

โครงการลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา ณ สำนักปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภารามแห่งที่ 80 มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 31 มี.ค.- 6 เม.ย57 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
Scout ordination 01 Scout ordination 02 Scout ordination 03 Scout ordination 04
Scout ordination 05 Scout ordination 06 Scout ordination 07 Scout ordination 08
Scout ordination 09 Scout ordination 10 Scout ordination 11 Scout ordination 12
Scout ordination 13 Scout ordination 14 Scout ordination 15 Scout ordination 16
Scout ordination 17 Scout ordination 18 Scout ordination 19 Scout ordination 20
Scout ordination 21 Scout ordination 22 Scout ordination 23 Scout ordination 24
Scout ordination 25 Scout ordination 26 Scout ordination 27