รดน้ำขอพรผู้อำนวยการ

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ เนื่องวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและสงกรานต์ ณ บ้านผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
Songkran57 003 Songkran57 004 Songkran57 005 Songkran57 006
Songkran57 007 Songkran57 008 Songkran57 009 Songkran57 010
Songkran57 011 Songkran57 012 Songkran57 013 Songkran57 014
Songkran57 015 Songkran57 016 Songkran57 017 Songkran57 018
Songkran57 019 Songkran57 020 Songkran57 021 Songkran57 022
Songkran57 023 Songkran57 024 Songkran57 025 Songkran57 026
Songkran57 027 Songkran57 028 Songkran57 029 Songkran57 030
Songkran57 031 Songkran57 032 Songkran57 033 Songkran57 034
Songkran57 035 Songkran57 036 Songkran57 037 Songkran57 038
Songkran57 039 Songkran57 040 Songkran57 041 Songkran57 042
Songkran57 043 Songkran57 044 Songkran57 045 Songkran57 046
Songkran57 047 Songkran57 048 Songkran57 049 Songkran57 050
Songkran57 051 Songkran57 052 Songkran57 053 Songkran57 054
Songkran57 055 Songkran57 056 Songkran57 057 Songkran57 058
Songkran57 059 Songkran57 060 Songkran57 061 Songkran57 062
Songkran57 063 Songkran57 064 Songkran57 065 Songkran57 066
Songkran57 067 Songkran57 068 Songkran57 069 Songkran57 070
Songkran57 001 Songkran57 002