รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ของ สพม. ๒๙

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ณ หอประชุมสุนีย์ฯ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
Songkran spm29 01 Songkran spm29 02 Songkran spm29 03 Songkran spm29 04
Songkran spm29 05 Songkran spm29 06 Songkran spm29 07 Songkran spm29 08
Songkran spm29 09 Songkran spm29 10 Songkran spm29 11 Songkran spm29 12
Songkran spm29 13 Songkran spm29 14 Songkran spm29 15 Songkran spm29 16
Songkran spm29 17 Songkran spm29 18 Songkran spm29 19 Songkran spm29 20
Songkran spm29 21 Songkran spm29 22 Songkran spm29 23 Songkran spm29 24
Songkran spm29 25 Songkran spm29 26 Songkran spm29 27 Songkran spm29 28
Songkran spm29 29 Songkran spm29 30 Songkran spm29 31 Songkran spm29 32
Songkran spm29 33 Songkran spm29 34 Songkran spm29 35 Songkran spm29 36
Songkran spm29 37 Songkran spm29 38 Songkran spm29 39 Songkran spm29 40
Songkran spm29 41 Songkran spm29 42 Songkran spm29 43 Songkran spm29 44
Songkran spm29 45 Songkran spm29 46 Songkran spm29 47 Songkran spm29 48
Songkran spm29 49 Songkran spm29 50 Songkran spm29 51 Songkran spm29 52
Songkran spm29 53 Songkran spm29 54 Songkran spm29 55 Songkran spm29 56
Songkran spm29 57 Songkran spm29 58 Songkran spm29 59 Songkran spm29 60
Songkran spm29 61 Songkran spm29 62 Songkran spm29 63 Songkran spm29 64
Songkran spm29 65 Songkran spm29 66 Songkran spm29 67 Songkran spm29 68
Songkran spm29 69 Songkran spm29 70 Songkran spm29 71 Songkran spm29 72
Songkran spm29 73 Songkran spm29 74 Songkran spm29 75 Songkran spm29 76
Songkran spm29 77 Songkran spm29 78