สอบพนักงานท้องถิ่น ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นสนามสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
local employees 001 local employees 002 local employees 003 local employees 004
local employees 005 local employees 006 local employees 007 local employees 008
local employees 009 local employees 010 local employees 011 local employees 012
local employees 013 local employees 014 local employees 015 local employees 016
local employees 017 local employees 018 local employees 019 local employees 020
local employees 021 local employees 022 local employees 023 local employees 024
local employees 025 local employees 026 local employees 027 local employees 028
local employees 029 local employees 030 local employees 031 local employees 032
local employees 033 local employees 034 local employees 035 local employees 036
local employees 037 local employees 038 local employees 039 local employees 040
local employees 041 local employees 042 local employees 043 local employees 044
local employees 045 local employees 046 local employees 047 local employees 048
local employees 049 local employees 050 local employees 051 local employees 052
local employees 053 local employees 054 local employees 055 local employees 056
local employees 057 local employees 058 local employees 059 local employees 060
local employees 061 local employees 062 local employees 063 local employees 064
local employees 065 local employees 066 local employees 067 local employees 068
local employees 069 local employees 070 local employees 071 local employees 072
local employees 073 local employees 074 local employees 075 local employees 076
local employees 077 local employees 078 local employees 079 local employees 080
local employees 081 local employees 082 local employees 083 local employees 084
local employees 085 local employees 086 local employees 087 local employees 088
local employees 089 local employees 090