โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
waikru 57 001 waikru 57 002 waikru 57 003 waikru 57 004
waikru 57 005 waikru 57 006 waikru 57 007 waikru 57 008
waikru 57 009 waikru 57 010 waikru 57 011 waikru 57 012
waikru 57 013 waikru 57 014 waikru 57 015 waikru 57 016
waikru 57 017 waikru 57 018 waikru 57 019 waikru 57 020
waikru 57 021 waikru 57 022 waikru 57 023 waikru 57 024
waikru 57 025 waikru 57 026 waikru 57 027 waikru 57 028
waikru 57 029 waikru 57 030 waikru 57 031 waikru 57 032
waikru 57 033 waikru 57 034 waikru 57 035 waikru 57 036
waikru 57 037 waikru 57 038 waikru 57 039 waikru 57 040
waikru 57 041 waikru 57 042 waikru 57 043 waikru 57 044
waikru 57 045 waikru 57 046 waikru 57 047 waikru 57 048
waikru 57 049 waikru 57 050 waikru 57 051 waikru 57 052
waikru 57 053 waikru 57 054 waikru 57 055 waikru 57 056
waikru 57 057 waikru 57 058 waikru 57 059 waikru 57 060
waikru 57 061 waikru 57 062 waikru 57 063 waikru 57 064
waikru 57 065 waikru 57 066 waikru 57 067 waikru 57 068
waikru 57 069 waikru 57 070 waikru 57 071 waikru 57 072
waikru 57 073 waikru 57 074 waikru 57 075 waikru 57 076
waikru 57 077 waikru 57 078 waikru 57 079 waikru 57 080
waikru 57 081 waikru 57 082 waikru 57 083 waikru 57 084
waikru 57 085 waikru 57 086 waikru 57 087 waikru 57 088
waikru 57 089 waikru 57 090 waikru 57 091 waikru 57 092
waikru 57 093 waikru 57 094 waikru 57 095 waikru 57 096
waikru 57 097 waikru 57 098 waikru 57 099 waikru 57 100
waikru 57 101 waikru 57 102 waikru 57 103 waikru 57 104
waikru 57 105 waikru 57 106 waikru 57 107 waikru 57 108
waikru 57 109 waikru 57 110 waikru 57 111 waikru 57 112
waikru 57 113 waikru 57 114 waikru 57 115 waikru 57 116
waikru 57 117 waikru 57 118 waikru 57 119 waikru 57 120
waikru 57 121 waikru 57 122 waikru 57 123 waikru 57 124
waikru 57 125 waikru 57 126 waikru 57 127 waikru 57 128
waikru 57 129 waikru 57 130 waikru 57 131 waikru 57 132
waikru 57 133 waikru 57 134 waikru 57 135 waikru 57 136
waikru 57 137 waikru 57 138 waikru 57 139 waikru 57 140
waikru 57 141 waikru 57 142 waikru 57 143 waikru 57 144
waikru 57 145 waikru 57 146