Up โปงลางคอนเทสต์ 2558 Slideshow

วงโปงลางฮักอีสานเถาะ โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการประชันวงโปงลางระดับเยาวชน "โปงลางคอนเทสต์ 2558" รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. ณ ลานร้อยพันธุ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

AV-001
AV-002
AV-003
AV-004
AV-005
AV-006
AV-007
AV-008
AV-009
AV-010
AV-011
AV-012
AV-013
AV-014
AV-015
AV-016
AV-017
AV-018
AV-019
AV-020
AV-021
AV-022
AV-023
AV-024
AV-025
AV-026
AV-027
AV-028
AV-029
AV-030
AV-031
AV-032
AV-033
AV-034
AV-035
AV-036
AV-037
AV-038
AV-039
AV-040
AV-041
AV-042
AV-043
AV-044
AV-045
AV-046
AV-047
AV-048
AV-049
AV-050
AV-051
AV-052
AV-053
AV-054
AV-055
AV-056
AV-057
AV-058
AV-059
AV-060
AV-061
AV-062
AV-063
AV-064
AV-065
AV-066
AV-067
AV-068
AV-069
AV-070
AV-071
AV-072
AV-073
AV-074
AV-075
AV-076
AV-077
AV-078
AV-079
AV-080
AV-081
AV-082
AV-083
AV-084
AV-085
AV-086
AV-087
AV-088
AV-089
AV-090
AV-091
AV-092
AV-093
AV-094
AV-095
AV-096
AV-097
AV-098
AV-099
AV-100
AV-101
AV-102
AV-103
AV-104
AV-105
AV-106
AV-107
AV-108
AV-109
AV-110
AV-111
AV-112
AV-113
AV-114
AV-115
AV-116
AV-117
AV-118
AV-119
AV-120
AV-121
AV-122
AV-123
AV-124
AV-125
AV-126
AV-127
AV-128
AV-129
AV-130
AV-131
AV-132
AV-133
AV-134
AV-135
AV-136
AV-137
AV-138
AV-139
AV-140
AV-141
AV-142
AV-143
AV-144
AV-145
AV-146
AV-147
AV-148
AV-149
AV-150
AV-151
AV-152
AV-153
AV-154
AV-155
AV-156
AV-157
AV-158
AV-159
AV-160
AV-161
AV-162
AV-163
AV-164
AV-165
AV-166
AV-167
AV-168
AV-169
AV-170
AV-171
AV-172
AV-173
AV-174
AV-175
AV-176
AV-177
AV-178
AV-179
AV-180
AV-181
AV-182
AV-183
AV-184
AV-185
AV-186
AV-187
AV-188
AV-189
AV-190
AV-191
AV-192

Total images: 192 | Last update: 2/12/2558, 0:38 น. | Made with JAlbum & Chameleon | Help
ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ