Up บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร Slideshow

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

P-001
P-002
P-003
P-004
P-005
P-006
P-007
P-008
P-009
P-010
P-011
P-012
P-013
P-014
P-015
P-016
P-017
P-018
P-019
P-020
P-021
P-022
P-023
P-024
P-025
P-026
P-027
P-028
P-029
P-030
P-031
P-032
P-033
P-034
P-035
P-036
P-037
P-038
P-039
P-040
P-041
P-042
P-043
P-044
P-045
P-046
P-047
P-048
P-049
P-050
P-051
P-052
P-053
P-054
P-055
P-056
P-057
P-058
P-059
P-060
P-061
P-062
P-063
P-064
P-065
P-066
P-067
P-068
P-069
P-070
P-071
P-072
P-073
P-074
P-075
P-076
P-077
P-078
P-079
P-080
P-081
P-082
P-083
P-084
P-085
P-086
P-087
P-088
P-089
P-090
P-091
P-092
P-093
P-094
P-095
P-096
P-097
P-098
P-099
P-100
P-101
P-102
P-103
P-104
P-105
P-106
P-107
P-108
P-109
P-110
P-111
P-112
P-113
P-114
P-115
P-116
P-117
P-118
P-119
P-120
P-121
P-122
P-123
P-124
P-125
P-126
P-127
P-128
P-129
P-130
P-131
P-132
P-133
P-134
P-135
P-136
P-137
P-138
P-139
P-140

Total images: 140 | Last update: 19/12/2558, 16:33 น. | Made with JAlbum & Chameleon | Help