Up อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Slideshow

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2/2559 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี

AV-0001
AV-0002
AV-0003
AV-0004
AV-0005
AV-0006
AV-0007
AV-0008
AV-0009
AV-0010
AV-0011
AV-0012
AV-0013
AV-0014
AV-0015
AV-0016
AV-0017
AV-0018
AV-0019
AV-0020
AV-0021
AV-0022
AV-0023
AV-0024
AV-0025
AV-0026
AV-0027
AV-0028
AV-0029
AV-0030
AV-0031
AV-0032
AV-0033
AV-0034
AV-0035
AV-0036
AV-0037
AV-0038
AV-0039
AV-0040
AV-0041
AV-0042
AV-0043
AV-0044
AV-0045
AV-0046
AV-0047
AV-0048
AV-0049
AV-0050
AV-0051
AV-0052
AV-0053
AV-0054
AV-0055
AV-0056
AV-0057
AV-0058
AV-0059
AV-0060
AV-0061
AV-0062
AV-0063
AV-0064
AV-0065
AV-0066
AV-0067
AV-0068
AV-0069
AV-0070
AV-0071
AV-0072
AV-0073
AV-0074
AV-0075
AV-0076
AV-0077
AV-0078
AV-0079
AV-0080
AV-0081
AV-0082
AV-0083
AV-0084
AV-0085
AV-0086
AV-0087
AV-0088
AV-0089
AV-0090
AV-0091
AV-0092
AV-0093
AV-0094
AV-0095
AV-0096
AV-0097
AV-0098
AV-0099
AV-0100
AV-0101
AV-0102
AV-0103
AV-0104
AV-0105
AV-0106
AV-0107
AV-0108
AV-0109
AV-0110
AV-0111
AV-0112
AV-0113
AV-0114
AV-0115
bio2_59

Total images: 115 | Last update: 14/2/2559, 2:12 น. | Made with JAlbum & Chameleon | Help
ภาพถ่ายโดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ