การสร้างบทเรียนออนไลน์อย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Web Page Maker V2
ติดตั้งโปรแกรม |แนะนำโปรแกรม | การกำหนดProperites | การแทรกรูปภาพ และ Navigation Bar
| การเขียนข้อความ และกำหนดลิ้งค|
shape และ audio file | Marquee and Rollover Image | การแทรกโค้ด html & Java Script | วิธีการเซฟไฟล |
การอัพโหลดเว็บไซต์ ขึ้น Web Hosting (1การอัพโหลดเว็บไซต์ ขึ้น Web Hosting (2)


ขอบคุณเจ้าของโปรแกรม
Web Page Maker Software Inc. ที่กรุณาสร้างผลงานมาให้เราท่านได้ใช้

ขอขอบคุณ คุณกระต่าย แห่ง www.kratai.justuser.net ที่กรุณาแนะนำ