กระดานข่าว - ครูประสิทธิ์

ห้องภาพ => รอบรั้ว ว.ร. => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูประสิทธิ์ ที่ 20 มิถุนายน 2011, 11:37:32 pm

หัวข้อ: หนึ่งใจ…ติวให้น้อง
เริ่มหัวข้อโดย: ครูประสิทธิ์ ที่ 20 มิถุนายน 2011, 11:37:32 pm
"โครงการ “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง” ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
  
          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัทโอสถสภา จำกัดจัดโครงการ“หนึ่งใจ…ติวให้น้อง” ขึ้น เพื่อสนองพระดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเยาวชนให้ได้รับพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสร้างความเท่าเทียมกันทางโอกาสในการศึกษาแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศขึ้น ดังนั้น จึงจัดติวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยขึ้น มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าคน ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ ๑๓–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวโรกาสเดียวกัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายธนา  ไชยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการ “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง”เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง” โดยมี นายสุรพล  สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๙ ข้าราชการครู  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง”ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

(http://www.warin.ac.th/2554/tutor/slides/tutor07.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2554/tutor/slides/tutor04.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2554/tutor/slides/tutor02.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2554/tutor/slides/tutor05.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2554/tutor/slides/tutor71.JPG)

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่(คลิ๊ก) (http://www.warin.ac.th/2554/tutor/)