กระดานข่าว - ครูประสิทธิ์

ห้องภาพ => รอบรั้ว ว.ร. => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูประสิทธิ์ ที่ 22 สิงหาคม 2012, 05:30:34 pm

หัวข้อ: More than art 2012
เริ่มหัวข้อโดย: ครูประสิทธิ์ ที่ 22 สิงหาคม 2012, 05:30:34 pm
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "MORE THAN ART"  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ระดับครูภูมิปัญญาไทย อาทิ พ่อทองใส ทับถนน ครูสมคิด  สอนอาจ นอกจากนั้นยังมี ครูอมรา  วีสเพ็ญ และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากจังหวัดยโสธร มีถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนป่าหอศิลป์อุรเคนทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_001.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_002.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_004.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_007.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_018.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_022.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_091.JPG)

(http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/slides/more_104.JPG)


รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ๑๔๒ ภาพ (จากทั้งหมด ๖๐๐ กว่าภาพ) ที่นี่ >>> ....Click Here..... (http://www.warin.ac.th/2555/More_Than_Art/)