Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
อันเนื่องมาจาก ubuntu lts รุ่นที่ใช้ เขายกเลิกไมี support แล้ว เลยถือโอกาส  อัพและจูนใหม่ทั้งหมด มึนตึบเหมือนกัน นานบอร์ดเก่าๆ ยุ่งเหมือนกันเพราะไม่ support ก็ต้องแก้ code เอา แต่ก็จบด้วยดี
ปรับจาก
apache เป็น nginx
php 7.2
apcu เป็น cache

ผลจะเป็นอย่างไร ดูยาวๆ ครับ
2
 :2f: :2f: :2f:
555 เจาะเข้าไปเจอเป็นเวอร์ชั่น 1.1.4 ป๊าด support ควเป็น php 5.1/5.2 หนักกว่าเดิม mysql data เป็น latin1 ไม่ support ภาษาไทย ด้วย ปัจจุบันเป็น utf8 หมดละ การจะอัพ smf จาก 1.1.4 ข้ามไปรุ่นใหม่อย่าง 2.0.15 ยิ่งไปกันใหญ่ ต้องไล่เก็บ ไล่แก้ code พัลวัน งมเต็ม 3 วัน สำเร๋จ... ถือว่ามั่วถูกทางครับ 555
 :2f: :2f: :2f:
3
การแสดงประกอบแสง เสียง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ "สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี" ภาคกลางคืน ของโรงเรียนวารินชำราบ ชุด อีสานบ้านเฮา วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่ครับ...
4
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่ครับ...
5
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
ชุดการแสดง ฟ้อนหมากหิ่ง ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรมชุดที่ ๒ ทั้งหมด ที่นี่ >> ....Click here...
6
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
ชุดการแสดง ฟ้อนหมากหิ่ง ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรมชุดที่ ๑ ทั้งหมด ที่นี่ >> ....Click here...
7
รอบรั้ว ว.ร. / More than art 2012
« Last post by ครูประสิทธิ์ on 22 August 2012, 05:30:34 PM »
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "MORE THAN ART"  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ระดับครูภูมิปัญญาไทย อาทิ พ่อทองใส ทับถนน ครูสมคิด  สอนอาจ นอกจากนั้นยังมี ครูอมรา  วีสเพ็ญ และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากจังหวัดยโสธร มีถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนป่าหอศิลป์อุรเคนทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ๑๔๒ ภาพ (จากทั้งหมด ๖๐๐ กว่าภาพ) ที่นี่ >>> ....Click Here.....
8
       โรงเรียนวารินชำราบ นำวงโปงลาง "ฮักอีสานเถาะ" ของโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพกายและสภาพจิตใจของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อธำรงรักษาและเผยแพร่กีฬาภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รับรู้แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาชมภาพทั้งหมด >>> ....คลิ๊กที่นี่ครับ......
9
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมการแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ (วงโปงลาง) งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ สนามทุ่งศรีเมือง
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >>> ....Click....
10
โรงเรียนวารินชำราบ ส่งนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมการผลิตหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

การประกวดหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"

จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศพส.) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการ "การประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีปลอดภัย  และมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการจัดทำหนังสั้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และอบายมุขต่างๆ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่ >>> ...คลิ๊ก...
Pages: [1] 2 3 ... 10