กระดานข่าว - ครูประสิทธิ์ - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2
Total Posts:
135
Total Topics:
102
Total Categories:
3
Users Online:
4
Most Online:
401 - 05 December 2019, 12:39:06 AM
Online Today:
24
Average registrations per day:
3.13
Average posts per day:
0.12
Average topics per day:
0.06
Total Boards:
9
Latest Member:
วารินทร์ อุบล
Average online per day:
6.31
Male to Female Ratio:
1:1

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 0 1151 96
June 2024 0 0 187 92
May 2024 0 0 365 65
April 2024 0 0 199 52
March 2024 0 0 188 96
February 2024 0 0 154 30
January 2024 0 0 58 26
* 2023 0 0 390 101
December 2023 0 0 77 101
November 2023 0 0 24 41
October 2023 0 0 46 26
September 2023 0 0 24 19
August 2023 0 0 18 30
July 2023 0 0 17 20
June 2023 0 0 1 4
May 2023 0 0 20 56
April 2023 0 0 30 29
March 2023 0 0 17 25
February 2023 0 0 111 34
January 2023 0 0 5 23
* 2022 0 0 1964 215
December 2022 0 0 34 68
November 2022 0 0 44 40
October 2022 0 0 30 86
September 2022 0 0 58 77
August 2022 0 0 22 32
July 2022 0 0 46 92
June 2022 0 0 92 99
May 2022 0 0 283 63
April 2022 0 0 292 215
March 2022 0 0 268 62
February 2022 0 0 333 33
January 2022 0 0 462 98
* 2021 0 0 3429 80
December 2021 0 0 318 38
November 2021 0 0 411 62
October 2021 0 0 355 29
September 2021 0 0 226 80
August 2021 0 0 246 38
July 2021 0 0 216 40
June 2021 0 0 277 21
May 2021 0 0 303 20
April 2021 0 0 326 22
March 2021 0 0 296 22
February 2021 0 0 213 19
January 2021 0 0 242 25
* 2020 0 0 946 71
December 2020 0 0 340 21
November 2020 0 0 187 33
October 2020 0 0 120 20
September 2020 0 0 100 14
August 2020 0 0 36 17
July 2020 0 0 49 14
June 2020 0 0 32 8
May 2020 0 0 13 71
April 2020 0 0 27 30
March 2020 0 0 11 12
February 2020 0 0 13 50
January 2020 0 0 18 35
* 2019 2 2 151 401
December 2019 0 0 18 401
November 2019 0 0 25 83
October 2019 0 0 17 17
September 2019 0 0 22 25
August 2019 0 0 17 5
July 2019 0 0 14 6
June 2019 0 0 12 6
May 2019 0 0 14 5
April 2019 2 2 12 3
* 2016 0 0 167 12
June 2016 0 0 8 6
May 2016 0 0 34 5
April 2016 0 0 25 5
March 2016 0 0 39 12
February 2016 0 0 45 6
January 2016 0 0 16 7
* 2015 0 0 626 8
December 2015 0 0 20 5
November 2015 0 0 25 8
October 2015 0 0 82 7
September 2015 0 0 49 6
August 2015 0 0 44 8
July 2015 0 0 45 5
June 2015 0 0 38 6
May 2015 0 0 36 5
April 2015 0 0 100 7
March 2015 0 0 120 7
February 2015 0 0 23 6
January 2015 0 0 44 5
* 2014 0 0 806 22
December 2014 0 0 39 14
November 2014 0 0 39 9
October 2014 0 0 56 22
September 2014 0 0 120 8
August 2014 0 0 83 10
July 2014 0 0 54 13
June 2014 0 0 47 10
May 2014 0 0 77 15
April 2014 0 0 84 8
March 2014 0 0 67 9
February 2014 0 0 61 10
January 2014 0 0 79 13
* 2013 2 2 3371 56
December 2013 0 0 134 29
November 2013 0 0 868 53
October 2013 0 0 192 42
September 2013 0 0 148 37
August 2013 0 0 194 56
July 2013 1 1 369 48
June 2013 1 1 231 43
May 2013 0 0 212 43
April 2013 0 0 277 22
March 2013 0 0 319 27
February 2013 0 0 212 13
January 2013 0 0 215 33
* 2012 18 18 3591 30
December 2012 0 0 280 30
November 2012 0 0 303 22
October 2012 0 0 231 12
September 2012 2 2 256 17
August 2012 3 3 241 11
July 2012 0 0 286 11
June 2012 1 1 299 16
May 2012 0 0 240 12
April 2012 0 0 288 13
March 2012 1 1 383 8
February 2012 4 4 336 9
January 2012 7 7 448 7
* 2011 68 80 1867 23
December 2011 1 1 313 12
November 2011 0 0 230 9
October 2011 0 0 250 9
September 2011 1 1 224 13
August 2011 4 4 241 17
July 2011 2 3 335 9
June 2011 44 44 251 10
May 2011 3 3 3 6
April 2011 3 5 4 8
March 2011 3 6 13 5
February 2011 2 2 1 23
January 2011 5 11 2 11
* 2010 221 503 24 28
December 2010 0 0 5 28
November 2010 1 2 1 11
October 2010 86 359 4 11
September 2010 64 64 1 8
August 2010 38 40 1 8
July 2010 16 16 2 4
June 2010 3 3 0 9
May 2010 3 7 3 5
April 2010 5 5 0 5
March 2010 1 1 4 5
February 2010 2 3 2 6
January 2010 2 3 1 4
* 2009 30 37 113 14
December 2009 0 0 0 5
November 2009 10 10 0 5
October 2009 1 1 3 14
September 2009 0 0 0 7
August 2009 0 0 1 5
July 2009 2 2 0 6
June 2009 2 3 1 6
May 2009 4 5 0 4
April 2009 2 3 2 3
March 2009 3 4 52 7
February 2009 2 4 31 4
January 2009 4 5 23 6
* 2008 37 55 46 12
December 2008 6 8 24 5
November 2008 4 5 17 5
October 2008 1 1 0 4
September 2008 2 2 0 4
August 2008 2 2 0 4
July 2008 5 6 2 5
June 2008 2 4 1 3
May 2008 2 3 2 12
April 2008 10 10 0 2
March 2008 3 14 0 1