Author Topic: งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553  (Read 11731 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553

จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.) ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2553 ที่สุนีย์ทาวเวอร์ ที่บริเวณชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายจากเยาวชนหลายกลุ่ม เช่น การประกวดเต้น บี-บอยและ cover dance , การแสดงดนตรี , ละครเวที , การเสวนาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองในมุมมองของเยาวชน  นอกจากนั้นภายในงานยังจะมีพื้นที่สร้างสรรค์อีกหลายรูปแบบ เช่น มุมรักการอ่าน  มุมรักสิ่งแวดล้อม มุมเยาวชนรักประชาธิปไตย

และในงานนี้โรงเรียนวารินชำราบของเราก็ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้  โดยนำการแสดงวงโปงลางของโรงเรียน ซึ่งควบคุมโดยครูทิวากร ที่อุตห์ส่าซุ่มซ้อมมานานร่วม 2 เดือน การแสดงรำชุดต่าง ๆ ควบคุมโดยครูพวงพร  และที่ขาดไม่ได้คือทีมงานช่างภาพอย่างครูประสิทธิ์ และครูศรัญญู ที่นำภาพมาให้ชมกันครับ