Author Topic: เพลงประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2553  (Read 17869 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile


เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

เพลงประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2553
คำร้อง ทำนอง : อารมย์ บุญห่อ
ดนตรี เรียบเรียง : ธนกฤต จงจิตต์<a href="http://www.warin.ac.th/tweb/prasit/song/uboncandle.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.warin.ac.th/tweb/prasit/song/uboncandle.swf</a>


........จากลำโขงเชื่อมโยงแม่มูลไหลผ่าน
สร้างตำนานดอกบัวบานสืบสานแสงธรรม
เยือนชุมชนคุ้มบ้านวัดจัดร้อยลำนำ
ประเพณีล้ำงานแห่เทียนเข้าพรรษา

........ชาวอุบลฯ ใช้ธรรมนำสร้างวิถี
ประเพณีชี้นำทางสร้างบ้านแปลงเมือง
หลอมเทียนชัยสู่กลางใจให้ไทยรุ่งเรือง
ขบวนแห่เทียนลือเลื่อง สาวเยื้องกรายร่ายรำงามตา

........ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา
เชิดชูบูชาภูมิปัญญาของชาวอุบลฯ
มาเด้อขวัญเอยมาเด้อรับขวัญเอาชัย
สู่ขวัญร้อยพันดวงใจ ผูกฝ้ายขาวกินข้าวพาแลง

........มาอุบลฯ บ้านเฮา ฮวมงานวันเข้าพรรษา
แห่เทียนฟ้อนรำงามตา เข้าพรรษาที่เมืองอุบลฯ

--------------------------------นายอารมย์ บุญห่อ : ขับร้อง
นายสมพงษ์ อยู่อิ่ม : ขับร้อง
นางธนพร ชนะกุล : ขับร้อง
ร้อยเอกหญิงวรรณนัตน คล้ำมีศรี : ขับร้อง
จสต. สุรเชษฐ์ แสงสุวรรณ : ขับร้อง

นายอนุวงศ์ เฉลียวธรรม  : พิณ แคน
นายทิวากร ธรรมมา  : โปงลาง โหวด พิณ
นายวิวัฒน์ คำป้อง  : แซ็กโซโฟน
นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ  : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
นายธงชัย แสนทวีสุข  : ผู้ประสานงานจาก ททท. สนง. อุบลราชธานี
นายธนกฤต จงจิตต์  : โปรดิวเซอร์
ห้องบันทึกเสียง Yellow Studio   : บันทึกเสียง
นายเฉลิมชัย จันทรเสนา  :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
นางกัลยกร แป้นสกุล   :  อำนวยการผลิต
ผลิต : เดือนมิถุนายน 2553
« Last Edit: 11 September 2014, 03:00:42 AM by ครูประสิทธิ์ »