Author Topic: การเดินรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2554  (Read 9745 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
การเดินรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2554

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554 ที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยจัดกิจกรรมในวันที่  1 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. เริ่มออกเดินรณรงค์ฯ จากโรงเรียนวารินชำราบ โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง แล้วพบกันที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ ในเวลา 14.30 น. จัดให้มีการแสดงโปงลางและกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งชิงรางวัล โดยมีนายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี สิ้นสุดกิจกรรมเมื่อเวลา 16.00 น.

ภาพตัวอย่างกิจกรรม


ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ครับ ...Click...