Author Topic: โครงการธนาคารโรงเรียน  (Read 12608 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
         ธนาคารออมสิน ร่วมกับ โรงเรียนวารินชำราบ จัดทำ “ โครงการธนาคารโรงเรียน ” ธนาคารโรงเรียน มีลักษณะเป็นการนำเอาธนาคารมาตั้งไว้ในโรงเรียน ดำเนินการ รับฝาก ถอน โดยนักเรียน มีอาจารย์ และพนักงานธนาคารออมสินสาขาใกล้เคียงเป็นพี่เลี้ยง นักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน เป็นผู้ที่อาสา เข้ามาทำงาน และได้รับการคัดเลือกจากคณะอาจารย์ ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียน ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพนักงานธนาคาร ให้มีความรู้ก่อนปฏิบัติงานจริง เมื่อวันที่ 23-24 ก.ค. 2554 ที่ผ่าน โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุสำนักงาน สำหรับสมุดเงินฝาก และเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ฝาก ถอน ได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะ
         ทำการเปิดที่ทำการธนาคารโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2554 เวลา 13.30 น.  โดยมีนายวิโรฒ  มีแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิมสาขาต่าง ๆ ในเขตอีสานตอนล่าง คณะครู นักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ  ร่วมพิธีในครั้งนี้

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ครับ >>> ...Click....
« Last Edit: 02 August 2011, 08:04:34 PM by ครูประสิทธิ์ »