Author Topic: วันครู ปี ๒๕๕๕  (Read 11721 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
วันครู ปี ๒๕๕๕
« on: 17 January 2012, 10:14:48 PM »
วันครู ครั้งที่ ๕๖ "บูชาครูแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล"
โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู พร้อมรับเข็มและเกียรติบัตร "๑ แสนครูดี" เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก ที่นี่