Author Topic: ทัศนศึกษา ม. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (Read 12269 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
ทัศนศึกษา ม. ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนทัศนศึกษา นครพนม - มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ตัวอย่างภาพกิจกรรมชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่