Author Topic: อบรมการผลิตหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"  (Read 13566 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
โรงเรียนวารินชำราบ ส่งนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมการผลิตหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

การประกวดหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด"

จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศพส.) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการ "การประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เกิดการสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีปลอดภัย  และมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการจัดทำหนังสั้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  และอบายมุขต่างๆ

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่ >>> ...คลิ๊ก...