Author Topic: มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕  (Read 13508 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
       โรงเรียนวารินชำราบ นำวงโปงลาง "ฮักอีสานเถาะ" ของโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาสุขภาพกายและสภาพจิตใจของเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อธำรงรักษาและเผยแพร่กีฬาภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่รับรู้แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาชมภาพทั้งหมด >>> ....คลิ๊กที่นี่ครับ......