Author Topic: More than art 2012  (Read 13583 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
More than art 2012
« on: 22 August 2012, 05:30:34 PM »
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "MORE THAN ART"  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ระดับครูภูมิปัญญาไทย อาทิ พ่อทองใส ทับถนน ครูสมคิด  สอนอาจ นอกจากนั้นยังมี ครูอมรา  วีสเพ็ญ และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับจากจังหวัดยโสธร มีถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนป่าหอศิลป์อุรเคนทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ๑๔๒ ภาพ (จากทั้งหมด ๖๐๐ กว่าภาพ) ที่นี่ >>> ....Click Here.....
« Last Edit: 22 August 2012, 05:34:26 PM by ครูประสิทธิ์ »