Author Topic: อีสานบ้านเฮา - การแสดงประกอบแสง เสียง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ๒๕๕๖  (Read 12982 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
การแสดงประกอบแสง เสียง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖ "สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี" ภาคกลางคืน ของโรงเรียนวารินชำราบ ชุด อีสานบ้านเฮา วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่ครับ...