¹ Ǣ: »ÃѺÃкº¨Ò¡ apache à»ç¹ nginx  (ҹ 13383 )

ÇÒÃÔ¹·Ãì ÍغÅ

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • з: 2
    • ´
»ÃѺÃкº¨Ò¡ apache à»ç¹ nginx
« : 19 ¹ 2019, 08:43:24 am »
Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡ ubuntu lts ÃØè¹·Õèãªé à¢Ò¡àÅÔ¡äÁÕ support áÅéÇ àŶ×ÍâÍ¡ÒÊ  ÍѾáÅШٹãËÁè·Ñé§ËÁ´ ÁÖ¹µÖºàËÁ×͹¡Ñ¹ ¹Ò¹ºÍÃì´à¡èÒæ ÂØè§àËÁ×͹¡Ñ¹à¾ÃÒÐäÁè support ¡çµéͧá¡é code àÍÒ áµè¡ç¨º´éÇ´Õ
»ÃѺ¨Ò¡
apache à»ç¹ nginx
php 7.2
apcu à»ç¹ cache

¼Å¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äà ´ÙÂÒÇæ ¤ÃѺ
« 䢤ش: 19 ¹ 2019, 08:45:50 am ÇÒÃÔ¹·Ãì ÍغŠ»