Author Topic: เดินทางไกล - เข้าค่าย : ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปีการศึกษา 2552  (Read 17769 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
ดำเนินการไปแล้วครับ สำหรับการเดินทางไกล - เข้าค่าย ของลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา เลยนำภาพมาฝากครับ  แต่ด้วยจำนวนภาพมีมากมาย จึงพยายามคัดเลือกและคัดออกบางส่วน
และนำเสนอเป็น 2 ชุดนะครับ

ชุดที่ 1 เดินทางไกล

แผนที่การเดินทางไกลภาพตัวอย่างชมภาพชุดที่ 1 ทั้งหมดคลิกที่นี่ครับชุดที่ 2 เข้าค่าย

ชมภาพตัวอย่าง

ชมภาพชุดที่ 2 ทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ

« Last Edit: 30 January 2010, 01:31:19 PM by ครูประสิทธิ์ »