Author Topic: คุณแม่คำปุน ศรีใส บริจาคเงิน  (Read 12441 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
คุณแม่คำปุน ศรีใส เจ้าของบ้าน "คำปุน" แหล่งผลิตหัตถกรรมผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บาท โดยนายอารมย์ บุญห่อ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553