Author Topic: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ  (Read 13331 times)

ครูประสิทธิ์

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 128
    • View Profile
โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี บ้านดอนชาด อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

งานนี้ก็รับบทบาทหน้าที่ ให้ถ่ายอย่างเดียวตลอดงาน เลยเก็บภาพมาฝากครับ

ภาพตัวอย่างดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ ครับ