วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
สารสนเทศในโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนงยันต์ ขัมภรัตน์
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (ดาวน์โหลด)

วีดีโอบันทึกการแสดงแสงเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗
รำเอ้ดอกคูณคืนที่ ๑ | รำเอ้ดอกคูณคืนที่ ๒ | รำดอกบัว

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงแสงเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริวเณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้น ม.๖ โรงเรียนวารินชำราบ เข้าเยี่ยมชมบ้านคำปุน แหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับมูลนิธิสอนศาสนา จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมระลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินห้องสมุดต้นแบบในโรงเรียน ปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา |ภาพชุดที่ ๑| ชุดที่ ๒

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ >>> ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 | ภาพกิจกรรมชุดที่ 2

การฝึกอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานสวนพฤษศสาตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

Bang School Tour จากแกรมมี่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

งานโสตทัศนศึกษา

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  โทรศัพท์ 0-4542-4130 โทรสาร 0-4542-4129

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:28:42 น.