วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
สารสนเทศในโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนงยันต์ ขัมภรัตน์
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วันเกียรติยศ" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นตัวแทนระดับภาคฯ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรฯ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๐ รายการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมงานและรับเกียรติบัตร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

นายณัฐธัญ ปทุมรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผอ. สพม. เขต ๒๙ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์เยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายการแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ม. ๑-๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ และได้ไปต่อสู่ระดับประเทศ

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

งานโสตทัศนศึกษา

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190  โทรศัพท์ 0-4542-4130 โทรสาร 0-4542-4129

ดูแลและสร้างสรรค์โดย  นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ   e-mail > Webmaster   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 19 มีนาคม 2557 เวลา 03:36:29 น.