วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
 

 
กศจ. อุบลราชธานี 

ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เปลี่ยนผ้าอังสะ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ระยะกลาง ปี พ.ศ. 2567 - 2569) วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง  
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมการสร้างสื่อคุณภาพ สู่ห้องเรียน Canva for Teacher วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. 
ผอ.สุนีรัตน์ พวงพั่ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567
โรงเรียนวารินชำราบ นำโดย นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อทองใส ทับถนน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 12.50 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ | ภาพชุดที่ 1| ภาพชุดที่ 2|
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านคำปุน ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
การแข่งขันกีฬาฟุตชอลนักเรียนเปิดบ้าน "วารินนิทรรศ" 2024 Warin Exhibition รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ระหว่างหน่วยงานในเขตอำเภอวารินชำราบ "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พิธีเปิดเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.1/7 และ ม.4/7 วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนวารินชำราบ กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ และนางสาวพิชยา สวัสดิ์ผล รองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา นำโดย นายอุทัย จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เข้าศึกษาดูงานวิชาการ โดยนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียน 1
อบรมความรู้เรื่องกฎหมายจราจร โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับนักเรียน ม.2/1 ม.2/2 และ ม.2/3 โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
นางสุนีรัตน์ พ่วงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลเมืองเดชอุดม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผิ้ง อาคารเรียน 1
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "OPEN HOUSE Warinchamrap School" ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนวารินชำราบจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ "WARIN ROBOTS 2024" ครั้งที่ 1 ประเภท KWA-TOO ROBOT ตอน รถรางกับเส้นทาง UBU วันที่ 23-24 มกราคม 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
นางสุนีรัตน์ พ่วงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567
โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ณ หอประชุมโดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผอ.โรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งข้น กีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่างหน่วยงานในเขตอำเภอวารินชำราบ "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กูคุ้มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร - วัดพุทธพิมิตร (วัตภูค่าว) - วัดพุทธาวาส (พุทธสถานภูสิงห์) วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานและสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กรและเครือข่ายการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น - 17.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดแข่งขันกีฬาภายใน "Warinchamrap Sports Game" เกมแห่งความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ
งานสารเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 เวลา 13.00 น.- 15.20 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้องสวนพฤกษศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ​โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2566 เวลา 8.30 น.- 12.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวารินชำราบ  เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม. 1 และ ม.2 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนวารินชำราบ  
นายกันตภณ​ สุขสงค์​ นายอำเภอวารินชำราบ​ และนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันรายการ "WARINCHAMRAP CUP" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 4 ธันวาคม 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และทำ MOU วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566 
ต้อนรับครูปิยะนุช แก้วงาม ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางสาวปิยะนุช แก้วงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ครูบรรจุใหม่ นายสรวิศ จันทุมา ตามโครงการครูคืนถิ่นวิชาเอกคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางสาววิชิดา บุญทรง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านนาดู่ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566  
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางวิไลลักษณ์ เกษรบัว พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเหรียญรางวัล และกล่าวชื่นชม ยินดีกับนายรุจฒ์ธิศักดิ์ พิจารณ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ world Robot Games 2023 Taipei (WRG2023) 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนวารินชำราบ ครบ 67 ปี และ "พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวารินชำราบ" วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
  "WARINCHAMRAP CUP" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวารินชำราบ แข่งขันในระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ 
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นางสาวสุนทรี ขันตีสาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
การแข่งขันกีฬาอุบลราชธานีวอลเลย์บอลลีก ประจำปี 2566 โดยโรงเรียนวารินชำราบ มอบหมายจากชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการแข่งขันสัปดาห์ที่ 12 และ 13 ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
ครูรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม กล่าวอำลานักเรียน เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปะอาว สพป.อบ.1  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว พบนักเรียนวันแรก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.วารินชำราบ

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

WR-PA Support

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

ครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูธวัชชัย ริ้วทอง
ครูสมลักษณ์ มาตชัยเคน
ครูณรัชช์อร คงลิ้ม
ครูอุทัยวรรณ บัวใหญ่
ครูลัดดาวัลย์ คงพลปาน
ครูทองจันทร์ มิระสิงห์
ครูเพ็ญจันทร์ กงเพชร

 

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

 

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

@โรงเรียนวารินชำราบ

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 เมษายน 2567 เวลา 16:55:13 น.