วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "วันเกียรติยศ" ม.๓  ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพชุดที่ ๑ |ชุดที่ ๒ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลและอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ และพัฒนาวิชาหน้าที่พลเมือง ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เหลือง-ดำเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนวาริชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคฯ ณ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08 มิถุนายน 2559 เวลา 01:09:34 น.