วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

โรงเรียนวารินชำราบ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๙ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ม.๑-๖  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจัดกิจกรรมรับน้อง ม.๑ และ ม.๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย คืนความสุขให้กันและกัน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘  

นักเรียน ม.๑ ม.๔ รายงานตัวเข้าเรียนโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันเกียรติยศ ม.๓ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ต้อนรับ นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป) สพฐ และคณะ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็ก 2 โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  [ภาพ ม.๑ |ภาพ ม. ๒]

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม ๑ - ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยอเล๊กซานเดอร์ 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวารินชำราบร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบครบรอบ ๕๙ ปี ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07 กรกฎาคม 2558 เวลา 03:00:39 น.