วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

 โรงเรียนวารินชำราบ เชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการข้าราชการครู โรงเรียนวารินชำราบ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ครูวัลภา จิตถวิล รับการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก 2

รายการ เช้านี้ที่หมอชิต เข้าถ่ายทำรายการ เรื่อง หลักสูตรการประดิษฐ์เทียนพรรษาในโรงเรียน แห่งแรกของไทย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู "วันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00 น - 12.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน

เว็บไกด์อุบล  ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ครูพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา หลักสูตรการประดิษฐ์เทียนพรรษา แห่งแรกของไทย  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20 กันยายน 2560 เวลา 02:19:36 น.