วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลและอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ และพัฒนาวิชาหน้าที่พลเมือง ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2559

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2/2559
ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เหลือง-ดำเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนวาริชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคฯ ณ จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนวารินชำราบร่วมกิจสนับสนุนจุดพัก ปฐมพยาบาลและบริการน้ำดื่ม ในกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

กองลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ กระทำพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ

วงโปงลางฮักอีสานเถาะ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมประชันวงโปงลางระดับเยาวชน "โปงลางคอนเทสต์ 2558" เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐น. ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำเทิดพระเกียรติฯ ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี”  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:30:36 น.