วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา

แวะลงนามเยี่ยมชม
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗

ตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินเดือน

  มุมเผยแพร่ผลงานครู 
ครูวัลลภา จิตถวิล
ครูยุพิน คำบุญมา
ครูปาณิสรา  รัฐสถาวร
ครูปราณีวรรณ  ลือขุนทด
ครูธิดาพร  เพชรดี
ครูมณีแสง ทองสิม
ครูนงเยาว์ มณีศิลป์
ครูประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
ครูสำรวย ไชยมาตย์
ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี

 

 
  เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๕ กลุ่ม ๔ สหวิทยาเขต ๕
  เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาค (สพม.)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานมุฑิตาจิต ๔ แม่ครูผู้เกษียณ ๒๕๕๘  ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และที่มายารีสอร์ท เวลา ๑๘.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี ที่หอประชุมเอนกประสงค์ทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนวารินชำาบ จัดกิจกรรมถวายสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ๑๒ สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบร่วมแสดงการแห่เทียนภาคกลางคืน ชุดบุญเดือน ๘ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

โรงเรียนวารินชำราบร่วมแสดงพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เวลา ๑๙.๐๐- ๒๐.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปรายการ ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
โรงเรียนวารินชำราบ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กิจกรรมที่ผ่านมา..คลิก...

(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

Google

 
ค้นหาเว็บ ค้นหาใน www.warin.ac.th
 

 

 

ห้องพักครู ระบบมอบหมายงาน-ส่งงานผ่านเครือข่าย

การสมัครใช้งานห้องพักครู

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

เว็บไซด์ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

อัตราค่าบำรุงบริการสถานที่

เพลงของเราชาว ว.ร.
 มาร์ชโรงเรียนวารินชำราบ
 เคียงใจก้าวไปด้วยกัน
 เรารักวาริน
 เล่าขานตำนานวาริน
 คำพ่อ...สู่พอเพียง
 อุบลฯ ดอกบัวเกมส์
 ฝากใจกับลม
 เทียนพรรษางามตาที่อุบลฯ

สุขศึกษา - ปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงได้เสมอ

สุขศึกษา - ร่วมยุติความขัดเเย้ง
พระพุทธศาสนา - ศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา - มารยาทชาวพุทธ
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 

เรื่องราวของเมืองอุบล คนอีสาน กับตำนวนเมืองดอกบัว

อุบลราชธานีไกด์

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 03:20:10 น.