วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
เกียรติประวัติและผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน
บทเรียนออนไลน์
กระดานข่าว - สนทนา
แวะลงนามเยี่ยมชม
 

 

 

 

 
การแข่งขันกีฬาฟุตชอลนักเรียนเปิดบ้าน "วารินนิทรรศ" 2024 Warin Exhibition รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ระหว่างหน่วยงานในเขตอำเภอวารินชำราบ "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 พิธีเปิดเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.1/7 และ ม.4/7 วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนวารินชำราบ กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ และนางสาวพิชยา สวัสดิ์ผล รองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา นำโดย นายอุทัย จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เข้าศึกษาดูงานวิชาการ โดยนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียน 1
อบรมความรู้เรื่องกฎหมายจราจร โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับนักเรียน ม.2/1 ม.2/2 และ ม.2/3 โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
นางสุนีรัตน์ พ่วงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลเมืองเดชอุดม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผิ้ง อาคารเรียน 1
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "OPEN HOUSE Warinchamrap School" ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนวารินชำราบจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ "WARIN ROBOTS 2024" ครั้งที่ 1 ประเภท KWA-TOO ROBOT ตอน รถรางกับเส้นทาง UBU วันที่ 23-24 มกราคม 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
นางสุนีรัตน์ พ่วงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567
โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ณ หอประชุมโดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผอ.โรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งข้น กีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่างหน่วยงานในเขตอำเภอวารินชำราบ "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสมเด็จสมเด็จพระญาณสังวร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กูคุ้มข้าว หรือ พิพิธภัณฑ์สิรินธร - วัดพุทธพิมิตร (วัตภูค่าว) - วัดพุทธาวาส (พุทธสถานภูสิงห์) วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานและสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กรและเครือข่ายการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น - 17.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดแข่งขันกีฬาภายใน "Warinchamrap Sports Game" เกมแห่งความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ
งานสารเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระศิลปะ จัดกิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 เวลา 13.00 น.- 15.20 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้องสวนพฤกษศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ​โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2566 เวลา 8.30 น.- 12.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณหน้าห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวารินชำราบ  เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม. 1 และ ม.2 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนวารินชำราบ  
นายกันตภณ​ สุขสงค์​ นายอำเภอวารินชำราบ​ และนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การแข่งขันรายการ "WARINCHAMRAP CUP" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 4 ธันวาคม 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 และทำ MOU วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566 
ต้อนรับครูปิยะนุช แก้วงาม ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางสาวปิยะนุช แก้วงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ครูบรรจุใหม่ นายสรวิศ จันทุมา ตามโครงการครูคืนถิ่นวิชาเอกคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางสาววิชิดา บุญทรง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านนาดู่ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566  
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางวิไลลักษณ์ เกษรบัว พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเหรียญรางวัล และกล่าวชื่นชม ยินดีกับนายรุจฒ์ธิศักดิ์ พิจารณ์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ world Robot Games 2023 Taipei (WRG2023) 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนวารินชำราบ ครบ 67 ปี และ "พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวารินชำราบ" วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
  "WARINCHAMRAP CUP" ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวารินชำราบ แข่งขันในระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ 
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นางสาวสุนทรี ขันตีสาย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
การแข่งขันกีฬาอุบลราชธานีวอลเลย์บอลลีก ประจำปี 2566 โดยโรงเรียนวารินชำราบ มอบหมายจากชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการแข่งขันสัปดาห์ที่ 12 และ 13 ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
ครูรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม กล่าวอำลานักเรียน เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา ดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปะอาว สพป.อบ.1  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง
ผอ. สุนีรัตน์ พวงพั่ว พบนักเรียนวันแรก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางสุนีรัตน์ พวงพั่ว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ  วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.วารินชำราบ
นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวอำลาการปฏิบัติหน้าที่ฯ คณะครู นักเรียน เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 15.30-16.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.6  ที่ศึกษาหลักสูตรความร่วมมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
นายศิกษก พันธ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ อ่านสารสันติภาพ นักเรียนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ณ พิธีหน้าเสาธง เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2566 
การแข่งข้นกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
โรงพยาบาลวารินชำราบ จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแล
วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มอายุ 13-14 ปี งานแนะแนวนำนักเรียนในระดับขั้น ม. 2 และ ม.3 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
พิธีเปิดการแข่งข้นกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Science & Mathematics โดยร่วมกับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรสำหรับเยาวขน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ
การอบรมหลักสูตร "เยาวชนพลเมืองในวิถีไหม่" โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ของโรงเรียนวารินชำราบ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมวิชาการ “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2566 ฟ้อนสุวรรณปางคำ : ถวยมือแด่เจ้าคำผง - การแสดงแสง สี เสียง แห่เทียนภาคกลางคืน 1-2 สิงหาคม 2566 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่ การแสดงแห่เทียนภาคกลางคืน งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 ณ บริเวณหน้าทุ่งศรีเมือง
โรงเรียนวารินชำราบ ส่งเสริมการสืบสานงานแห่เทียนพรรษา โครงการส่งเสริมการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
อบรมการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็ก จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดย สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบและตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ
พิธีทำบุญตักบาตร เปิดป้ายห้องเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องเรียนพระครูปลัดบุญทวี ศรัทธาสามัคคีเนรมิต โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ภายใต้โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำในงาน "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม" ผู้บริหาร ครูและนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
  การอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อสร้างอุดมการณ์ประซาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม การอบรม "ค่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
  โรงเรียนวารินชำราบ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-12.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566  เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ หน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ 
กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสมาชิกกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ในสังกัด สพม. อบอจ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.- 12.30น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพ ม.ต้น | ม.ปลาย)
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีลงนาม MOU ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ HYBRID SUCCESS CENTRE UBON จัดกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบจัดพิธีแถลงความพร้อมการแข่งขันฟุตซอล IMANE UBONRATCHATHANI FUTSAL LEAGUE U17 2023 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยืนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารและครูผู้สอน ระหว่างผู้บริหารจาก สพม.ศรีสะเกษ กับผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นายทรงยุทธ ด้ามทอง  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ นิเทศ ติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 1. นายขจรยศ เถาว์ทวี 2. นางสาวพรชิตา แซ่เฮง 3. นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางมาส่งครูย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ เอกคณิตศาสตร์ - นางสาวสุพัตรา อ่างมณี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 พบครูที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียนพร้อมแจกอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน
โรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรสำหรับครูผู้ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกตาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษามุกดาหาร ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECCA โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 29 มีนาศม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
อบรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน Metaverseระยะที่ 2 (Onsite) เวลา 08:00-16:00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
งานนโยบาย แผนงานและสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2566 และสรุปการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2565 เวลา 09:00-16:00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนหนามแท่งฯ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาของบุคลากร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง
  กิจกรรม Open house สภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ" กิจกรรมสายใยพี่น้องสภานักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันปัจจิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพชุดที่ 1|ภาพชุดที่ 2
การประชุมกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครื่อข่าย
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม และโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร นำคณะครูศึกษาดูงานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายเปิดฟ้า ส่องโลกดาราศาสตร์ วันที่ 18 - 19 กุมภพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีวาริน" ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่าง 4 หน่วยงาน "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ 
นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ และคณะครู แนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนวารินชำราบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
มอบเกียรติบัตรฟุตซอล มอบสายสะพายนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาค To be number one และมอบช่อดอกไม้ครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ระดับ สพม.อบอจ. เนื่องในวันครู ปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 
โครงการทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เส้นทาง โรงเรียนวารินชำราบ - เจดีย์มหามงคลบัว - หอโหวด 101 - วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และกองทุนแคนาดา CFLI/FCIL มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ที่โรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. 
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และกองทุนแคนาดา CFLI/FCIL มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนปลอดภัย เข้าใจความหลากหลาย ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 -12.00 น. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566  วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
อบรมหลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Metaverse Spatial วันที่ 15 มกราคม 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรระหว่างหน่วยงาน "WARINCHAMRAP UNITY CUP" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. 
การประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา และโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โดยคณะกรรมการประเมินฯ นายโกสินทร์ บุญมาก รอง ผอ.สพม.อบอจ. และคณะ วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตที่ 7 ที่จัดแข่งขันเมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 มอบเกียรติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
  โรงเรียนวารินชำราบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วันคริสต์มาส" ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 10.10 น.
โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพ "กีฬาจตุรมิตร" ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการสัมมนา เรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติด"  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
ต้อนรับคณะบริหารและครู จากโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา มาส่งครูทัศนี ดีโพธิ์กลาง ช่วยราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยนายทรงยุทธ  ด้ามทอง ผอ.โรงเรียนวารินชำราบ ประธานการประชุม วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมแนะแนว จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวารินชำราบ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม. 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดธรรมนิมิตร บ้านโพธิ์มูล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม. 5 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดธรรมนิมิตร บ้านโพธิ์มูล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รับส่งตัวครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 3 คน 1. นายปลวัชร หวังยศ  2. นายสนอง ถมหิรัญ 3. นางสาวศันทณีย์ แสงหล้า  วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ประเมินครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายขจรยศ เถาว์ทวี และ นางสาวพรชิตา แซ่เฮง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคาร 1
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงาน "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ของโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 - แนะนำครูย้ายมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ เอกพละ และครูอัตราจ้าง เอกเคมี - ลงนามในข้อตกลงพัฒนางาน PA1 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 
โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎ  อุบลราชธานี ผ่านการฝึกประบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีมอบใบรับรองการจบหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 กล่าวอำลานักเรียน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ หน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมิน PA ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระฯ พละศึกษา กลุ่มสาระฯ ศิลปะ รับการประเมินประเมิน PA เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ รับการตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเปิดงาน "ศิลป์วารินชำราบปริทรรศน์" ครั้งที่ ๓ เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์อุรเคนทร์ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการสรุปงานประจำปีการศึกษา 2565 และศึกษาดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสกลนครและนครพนม 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายทรงยุทธ  ด้ามทอง มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขัน จากกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนในฝัน 46ICT จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 7 กันยายน 2565
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. - 15.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 13-15 ปี โดย เครือข่ายสุขภาพจิดอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และทำเครื่องบินพลังยาง เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มาศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ ในด้านการจัดทำ PA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลากรที่ทำงานด้านการทำ PA เมื่อเวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  คณะครูและนักเรียน แผนการเรียน ศิลป์ -ธุรกิจค้าปลีก (PIM) ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  - CPRam - สวนนงนุช เมื่อวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2565
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบสู่สำนีกพลเมืองรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมเวทีสวนป่า โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการแสดงแสงเสียง แห่เทียนภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2565 เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม [ภาพวันซ้อม] [ภาพแสดงคืนแรก] [ภาพแสดงคืนที่สอง]
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เวลา 15.00 - 17.00 น.  วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลง
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมกับโรงเรียนวารินชำราบ  เวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี - พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565
 
งานบริหารวิชาการโรงเรียนวารินชำราบ  ศึกษาดูงานโปรแกรมรับสมัครนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ครั้งที่​ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในการลงพื้นที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ โรงเรียนวารินชำราบเพื่อตรวจเยี่ยมฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนคนคุณธรรม ม.4 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สำนักสงฆ์บ้านเหรียญทอง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนคนคุณธรรม ม.1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ สำนักสงฆ์บ้านเหรียญทอง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำต้นกล้าประชาธิปไตย วิทยากร พระมหาสรพงษ์. วรปัญโญ อาจารย์สมพร ศิริพันธ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศืกษา  
 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมธรรมะยามเช้า โดยพระมหาสรพงษ์ วรปัญโญ ให้ข้อคิดนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 - 8.30 น  
การแข่งข้นกีฬาฟุตซอลนักเรียน 'WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL INVITATION 2022" ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ
กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ลานพิธีหน้าเสาธง
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม > ม.ต้น |> ม.ปลาย)
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมการใช้โปรแกรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน Online และการเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งของบ้านนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินขำราบ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 12.30-16.00 น.
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน 3x3 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติที่แหล่งเรียนรู้งานการจัดการ WR Cafe ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. 
โรงเรียนวารินชำราบ สนามสอบ ก.พ. ดำเนินการจัดสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 
ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร PIM ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.อบอจ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.40-10.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพภายนอก / การตรวจเยี่ยมผ่านระบบ Online ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 08:30-12:00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (AP Camp)ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 
สนามสอบโรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กองกลาง กรรมการกำกับห้องสอบ จัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว17/52, ว21/60 และ ว9/64 และการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ 
 
 พิธีปิดการแข่งขัน WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 2 โดย นายกันตภณ สุขสงค์  นายอำเภอวารินชำราบ ประธานพิธีปิด ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 
 พิธีเปิดการแข่งขัน WARINCHAMRAP SCHOOL FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 2 โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานพิธีเปิด ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
 
 สภาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยประธานสภาฯ ผศ.ประชุม ผงผ่าน เยี่ยมเยียนโรงเรียนวารินชำราบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษา เวลา 09.00น. วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร1 โรงเรียนวารินชำราบ 
 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
  คณะผู้บริหารโรงเรียน 46ICT เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวารินชำราบ เวลา 10.30 น. - 14.00 น.  วันที่ 4 มีนาคม 2565 
แนะนำครูใหม่ นางสาวพรชิตา แซ่เฮง ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่จะศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2022 สําหรับนักเรียน AP โดยวิทยากร คุณไมเคิล เค เบนส์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดติว GAT เชื่อมโยง และ O-NET ภาษาไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวารินขำราบ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานศิลป์ กระถิน อินทนิล สู่คุณธรรม นำอาชีพ" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  ต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จ.กาฬสินธ์ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.-16.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ จัด ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนวารินชำราบ จัด ติว O-NET ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมตรุษจีนพาเพลิน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น ที่ห้อง 221 
การแข่งขันวอลเลย์บอลวารินชำราบ ชิงชนะเลิศจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส English & Chinese เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมหลังอาคารเรียน 1 เวลา 08.30 - 12.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน "โฮมวัน แชมป์เปี้ยนชิพ" ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี  วันที่ 6-10 ธันวาคม 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนด้วยกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เมื่อวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564  นางสาววิชชุดา วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ ครบรอบ 65 ปี โดยนายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน (ScQA) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "วารินชำราบ" ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 27 กันยายน ถึง  1 ตุลาคม 2564 ณ.สนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนวารินชำราบ 
โรงเรียนวารินชำราบ ยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตซอลจังหวัดอุบลฯ เปิดโครงการการอบรมโค๊ชกีฬาฟุตซอล (หลักสูตรพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมศิลป์กวีดนตรีนาฎ โดยนายณัฐพล บุญชู นายกเทศมนตรี ตำบลคำน้ำแซบเป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ.หอเกียรติยศ และหอศิลป์อุรเคนทร์
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. การเรียนรู้สภาพจริง ณ สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564  นายทรงยุทธ  ด้ามทอง ผอ. โรงเรียนวารินชำราบ เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
กิจกรรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนวารินชำราบ นำโดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะบริหาร พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี  คณะครูนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมลงแขกดำนาแปลงสาธิต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รอง ผอ. สพม.อบอจ. ตรวจสอบโรงเรียนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564  งบอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยนายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid19 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะบริหาร และคณะครู เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและประชุมครู  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี มาส่งครูมินตรา จันทร์ศรีเมือง ย้ายมาปฏิบัติ ราชการ วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เวลา 09.00 น. - 12.00 น วันที่ 1 เมษายน 2564
โรงเรียนวารินชำราบ  จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนนากระแซงศึกษา ในโอกาสมาส่ง นางสาวพรหมพร หาคำบุตร ตำแหน่ง พนักงานราชการ ย้ายมาโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
Mr. Louis Teunissen และนางสิริภัทร วิเศษประสิทธิ์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ English we like มอบความรู้ Gat Eng ให้กับน้อง ม.6 ทั้งหมด วันที่ 18 มกราคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ สภ.วารินชำราบ กวดขันวินัยจราจร และตรวจสอบสภาพรถนักเรียน ว่ากล่าวตักเตือนรถจักรยานที่ดัดแปลงส่วนควบ จำนวน 8 ราย วันที่ 15 มกราคม 2564
โรงเรียนวารินชำราบ เชิญเจ้าของบ้านเรือน ร้านค้า ผู้มีส่วนได้เสียหน้าโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรียน วันที่ 14 มกราคม 2564
พิธีเปิดโครงการก่อสร้าง สนามฟุตซอลโรงเรียนวารินชำราบ ด้วยเงินบริจาคของประชาชน  โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 ธันวาคม 2563
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "WARINCHAMRAP INVITATION 2020" ต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) ชิงถ้วย ผวจ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฎิบัติราชการที่โรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูชำนาญการ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับนางรัตนาภรณ์ จันดาพืช วิชาเอกคณิตศาสตร์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 
โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ นายมติชน บุญเพศ วิชาเอกพลศึกษา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 
  นางสาวพชิรา บุญปัญญา กล่าวอำลาคณะครู - นักเรียน เพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
 
คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงาน OBEC QA ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
 
  คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข 
 
 โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ครูปราณีวรรณ ลือขุนทด และครูดวงใจ เคนนี่ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 
 
 โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
 
 โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA และ BECQA วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
 
  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพ้ฒนาของชาวบ้าน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 
คณะครูโรงเรียนวังข่าพัฒนา จ.สุรินทร์ นำโดยผู้อำนวยการวิชิตชัย แข่งขัน ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ 
 
 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข
โรงเรียนวารินชำราบ และผู้มีจิตอันเป็นกุศล จำนวน 13 ท่าน ร่วมมอบทุนการศึกษา  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 
  โรงเรียนวารินชำราบ  จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
  โรงเรียนวารินชำราบ  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการเข้าใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และสภานักเรียน ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 

ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ เดินทางไกล-อยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 (ภาพกิจกรรม  .1 | ม.2 (1) (2) |ม.3|ม.4|ม.5|ม.6 )

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MOU) โครงการ การให้ความรู้ทางการเงิน ระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 21 มกราคม 2563

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ณ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา (MOU)ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM)  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563

โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดงานประจําปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2563  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางเก่า  จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศติดตามจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สพม. เขต 29 ตามโครงการ  KKU Smart Learning เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00น.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  

พิธีรับพระราชทาน ชุด รด.จิตอาสาพระราชทาน โดยนายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

โรงเรียนวารินชำราบ  ต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม กีฬาภายใน "วารินชำราบเกมส์ 2019" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 และ 22 พฤศจิกายน 2562 (อัลบั้มภาพ > ชุดที่ 1 > ชุดที่ 2 > ชุดที่ 3

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 63 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ Astronomy Camp 2019 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับครูใหม่ นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ ครูคืนถิ่นวิชาเอกสังคมศึกษา และครูย้ายมา นางมัลลิกา นามปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันเกษียณ ปี 2562 ครูที่เกษียณอายุราชการ  กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการประกวดสานฝันปั้นดาว วารินชำราบก๊อตทาเลนต์ รอบชิงชนะเลิศ เมือวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงอาหารโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2562

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 29  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวารินชำราบ

คณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะฯ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดแสนสำราญ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  

งานมุฑิตาจิต 2562 "เรือจ้างวางพาย สานสายใยมุฑิตา" ณ ยายเที่ยงฮิลล์ รีสอร์ท - อ่างเก็บน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคอง - วัดบ้านไร่ - วัดหลวงพ่อโต วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวารินชำราบ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2562 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และส่งครูอ้อ ดร.สิรินนภา นามมณี ย้ายไปโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ  จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงแสงเสียง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ภาคกลางคืน วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงแสงเสียง งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 ชื่องาน “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ภาคกลางคืน วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวารินชำราบ  ร่วมซ้อมใหญ่การแสดงแสงเสียงภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมสรุป โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข Fit and Ferm ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความ "ดี" ด้วยหัวใจ” โดยนายณรงค์ พันธุโสรี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 มอบทุนการศึกษา มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรข้าราชการครู เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศ่นักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น  วันที่ 3,7,10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

ประชุมสามัญเตรียมความก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562  โดยผู้อำนวยการพิศาล จันทป มอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูย้ายมา 2 ท่าน  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเ นื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยและรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ

รวมพลังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุปัน ทาสีประตูห้องเรียนและผนังอาคาร นำทีมโดย รุ่นพี่ท่านรองฯ สำรอง สิงทองทัศน์ เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2562

โรงเรียนวารินชำราบ  รับมอบตัวนักเรียนใหม่  ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัว ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา ปี 2562 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ รองผู้อำนวยการยอดยิ่ง จันทะดวง จากโรงเรียนปรางค์กู่ พร้อมด้วยคณะครูและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

งานแนะแนว โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการออกแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา ป.6 และ ม.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  

โรงเรียนวารินชำราบ นำลูกเสือวิสามัญ ม.5 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญเพื่อสาธารณะประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนวัดป่าเรไรยกาวาส ในพิธีสมโภชน์พระใหญ่หลวงพ่อโต เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562

กองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวารินชำราบ

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการกินดี หุ่นดี มีสุข Fit and firm วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

โครงการทัศนศึกษา "วัฒนธรรมชุมชนโบราณบ้านชีทวน" นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 มกราคม 2562

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก 1 เวลา 14.30 น.

โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศจาก ศน.ณัฐธภา ตรงดี การนิเทศ ติดตาม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" หวิืทยาเขต 7 ณ ห้องประชุมเล็ก1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ 14 มกราคม 2562

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

ผ.อ. พิศาล จันทป มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวารินชำราบ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โดยนายพิทยา ไชยมงคล ผอ. สพม.เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  (ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม English&Chinese Day 2019 ขั้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หน้าเสาธงและห้องเรียนแยกตามฐานต่างๆ หลายฐาน

กิจกรรม Teenergy School Tour 2018 วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค. 61 ่โรงเรียนวารินชำราบ นำทีมโดยพี่กอล์ฟ พี่ก็อตจิ จากรายการเทยเที่ยวไทย และ ปลื้ม ปุริม พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากพี่เบล สุพล เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.30น.

นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย เวลา 15.30 น. - 17.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศีกษา โรงเรียนวารินชำราบ

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศีกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ 62 วันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ  เวลา 07.30 น.  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 08.30 น. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 > ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ทักษะชีวิตและการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรำถวายงานบวงสรวง พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมวางพวงหรีดคุณแม่ประมวล ทับถนน ภรรยาคุณพ่อทองใส ทับถนน กรรมการสถานศึกษาฯ เวลา 16.00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านหนองกินเพล 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศีกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการลงข้อมูล Logbook Teacher และการลงข้อมูล ปพ.5 อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับครูและบุคลากร เมื่อ 31 ตุลาคม 2561  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งาน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561" ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ จากการคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2561 เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 ณ วัดแสนสำราญ

แนะนำครูบรรจุใหม่ นายชนะนนท์ แก้วไทรเลิศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 คน  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

โรงเรียนวารินชำราบ คว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี 2561 สายงานกิจการสาขา 4 เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61

โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมครูและบุคลากรในการใช้งานโปรแกรม SMSS และโปรแกรม SESA   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 ทีมฟุตบอลโรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน2561 เป็นตัวแทนธนาคารออมสินภาค 12  เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2561 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 9 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2561

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องโสตทัศศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2561

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมแข่งขันงาน “พัฒนาก้าวล้ำ นวัตกรรมเทคโนโลยี 46ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT วันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และงานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ อ่าวมะนาว จ. ประจวบคึรึขันธ์

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

โรงเรียนวารินชำราบ อบรมหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับครูย้ายมาช่วยราชการ ครูศิรินนภา นามมณี จากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมแสดงแสงเสียงภาคกลางคืน ในงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2561 วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2561 >ภาพวันซ้อม | แสดงคืนแรก | แสดงคืนที่สอง

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแสดงชุด "อีสานบ้านเฮา" ในกิจกรรมเปิดบ้านคำปุน เทศกาลแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาการเปรียญ วัดแสนสำราญ เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ครู-นักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมอธิษฐานจิต ส่งกำลังใจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี

นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวง พร้อมด้วย นายพิศาล จันทป ผอ. ร.ร.วารินชำราบ ทำพิธีมอบเสื้อปฏิญาณตน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ

การประชุมกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีต้อนรับ นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น-13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

ผ้าป่าสามัคคีมหากุศลโรงเรียนวารินชำราบ เพื่อการศึกษา จัดหาทุนปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ จากคณะผู้บริหารและครูอาวุโส และต้อนรับคณะผ้าป่าจากศิษย์เก่า  วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

โรงเรียนวารินชำราบ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับรับครูที่ย้าย โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู มาส่งโดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 คน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ปิดกล่องชอล์ก - ล่องแพลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เที่ยวนี้คุ้มค่าสุดๆ สนุก รื่นเริง บันเทิง ตื่นเต้น ระทึก อิ่ม 29 มีนาคม 2561

การประเมิน โรงเรียนดีเด่นด้านต่างๆภายใต้กรอบภารกิจประจำ (FUNCTION) และนโยบาย (AGENDA)  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  วันที่ 12 มีนาคม 2561

วันเกียรติยศ วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โครงการการสร้างเสริมความปลอภัยในชีวิต (วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการรักนวลสงวนตัว) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บ้านสวนครูตรีเพชร

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันแต่งบทกลอน ในโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 9 ระดับภาค ปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

มอบเกียรติบัตรกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 4

กฟผ. จัดกิจกรรม Teenergy School Tour 2017 พลังงานไฟฟ้าไทยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่พลังงานอนาคต  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 12.30น.- 15.30 น.

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 4

อบรม แนะนำการใช้งานระบบ SMSS สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

แนะนำ ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวารินชำราบร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 4

นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย (21 ก.ย. 2560)

รงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ เวลา 09.00 น.- 10.30 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน 2017 ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องหมวดฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดกิจกรรม,โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.30 น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ประชุม PLC งานวัดผล  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU ) ว่าด้วยความร่วมมือฯ กับวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น.-12.00 น.

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและการจัดการ กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบล ราชธานี  เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมการแสดงภาคกลางคืน งาน "116 ปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2560 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 [ภาพชุดที่ 1] [ภาพชุดที่ 2]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นตัวแทนโรงเรียนวารินชำราบ รับเทียนหลวงพระราชทาน จากศาลากลางฯ มาประดิษฐ์ที่หน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง  (6 ก.ค. 2560)

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนา และประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 กรกฎาคม 2560

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 4 กรกฏาคม 2560

กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ครูวัลภา จิตถวิล รับการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก 2

รายการ เช้านี้ที่หมอชิต เข้าถ่ายทำรายการ เรื่อง หลักสูตรการประดิษฐ์เทียนพรรษาในโรงเรียน แห่งแรกของไทย เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู "วันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00 น - 12.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียน

เว็บไกด์อุบล  ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ครูพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา หลักสูตรการประดิษฐ์เทียนพรรษา แห่งแรกของไทย  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "วันเกียรติยศ" ม.๓  ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพชุดที่ ๑ |ชุดที่ ๒ )

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๙ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ม.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลและอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ และพัฒนาวิชาหน้าที่พลเมือง ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เหลือง-ดำเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนวาริชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคฯ ณ จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนวารินชำราบร่วมกิจสนับสนุนจุดพัก ปฐมพยาบาลและบริการน้ำดื่ม ในกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

กองลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ กระทำพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ

วงโปงลางฮักอีสานเถาะ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมประชันวงโปงลางระดับเยาวชน "โปงลางคอนเทสต์ 2558" เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐น. ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำเทิดพระเกียรติฯ ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี”  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี ที่หอประชุมเอนกประสงค์ทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนวารินชำาบ จัดกิจกรรมถวายสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ๑๒ สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบร่วมแสดงการแห่เทียนภาคกลางคืน ชุดบุญเดือน ๘ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

โรงเรียนวารินชำราบร่วมแสดงพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เวลา ๑๙.๐๐- ๒๐.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปรายการ ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
โรงเรียนวารินชำราบ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนวารินชำราบ รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๙ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวารินชำราบ

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ม.๑-๖  เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจัดกิจกรรมรับน้อง ม.๑ และ ม.๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย คืนความสุขให้กันและกัน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘  

นักเรียน ม.๑ ม.๔ รายงานตัวเข้าเรียนโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เขื่อนสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันเกียรติยศ ม.๓ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ต้อนรับ นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป) สพฐ และคณะ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็ก 2 โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  [ภาพ ม.๑ |ภาพ ม. ๒]

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม ๑ - ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ แหล่งท่องเที่ยวตามรอยอเล๊กซานเดอร์ 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวารินชำราบร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบครบรอบ ๕๙ ปี ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากร เพื่อรำลึกถึงคุณความดีในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมและห้องโสตทัศนศึกษา

สพม.๒๙ ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เว็บไซด์โรงเรียนวารินชำราบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้กับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับบริษัทกิจเจริญไทย จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ Big Project Campus เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ สหวิทยาเขต ๕ และสพม.๒๙ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.เกมส์ ครั้งที่ ๒" ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซด์กลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาฟุตบอล เพื่อความรัก สามัคคีฯ จัดโดยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมจัดนิทรรศการในการรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลจากผู้ตรวจราชการฯ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม) เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ รับการนิเทศการพัฒนาความยั่งยืน ในด้านคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

วีดีโอบันทึกการแสดงแสงเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗
รำเอ้ดอกคูณคืนที่ ๑ | รำเอ้ดอกคูณคืนที่ ๒ | รำดอกบัว

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงแสงเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ และ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริวเณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้น ม.๖ โรงเรียนวารินชำราบ เข้าเยี่ยมชมบ้านคำปุน แหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับมูลนิธิสอนศาสนา จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมระลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินห้องสมุดต้นแบบในโรงเรียน ปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา |ภาพชุดที่ ๑| ชุดที่ ๒

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ >>> ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 | ภาพกิจกรรมชุดที่ 2

การฝึกอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ งานสวนพฤษศสาตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

Bang School Tour จากแกรมมี่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดค่ายกิจกรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นสนามสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมงานวันสงกรานต์ของ สพม. ๒๙ ณ หอประชุมสุนีย์ฯ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ เนื่องวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยและสงกรานต์ ณ บ้านผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมโครงการลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๗ พรรษา ณ สำนักปฏิบัติธรรมฯมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เมื่อ ๓๑ มี.ค.-๖ เม.ย ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วันเกียรติยศ" ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นตัวแทนระดับภาคฯ การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม.๑-๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบเกียรติบัตรฯ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๓๐ รายการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมงานและรับเกียรติบัตร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

นายณัฐธัญ ปทุมรัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผอ. สพม. เขต ๒๙ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนวารินชำราบ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์เยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายการแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ม. ๑-๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ และได้ไปต่อสู่ระดับประเทศ

โรงเรียนวารินชำราบร่วมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นตัวแทนเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Award ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จังหวัดนครพนม

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีเลี้ยงรับ - ส่ง รองผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมบันทึก​เทปถวายพระพร ​เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อถวาย​ความจงรักภักดี ​เนื่อง​ในว​โรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม​เด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ จัดอบรม "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันยาเสพติดและเพศศึกษา" ให้กับนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิการยน ๒๕๕๖

โรงเรียนวารินชำราบต้อนรับครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ คือ ๑. Miss Molly Levine ชาวสหรัฐอเมริการ ๒. Miss Lin YanWen และ ๓. Miss Wang QiuShui ชาวจีน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โรงเรียนวารินชำราบ จัดเลี้ยงอำลาชีวิตราชการให้กับนายอุทัย บุญล้อม ช่างครุภัณฑ์ เพื่อเป็นการรำลึกคุณงามความดี การทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มที่ตลอดมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ ท่าน เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมตักบาตรพระ ๑๐๘ รูป เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ๘๕ พรรษา และเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. (ภาพกิจกรรม >>> ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ |ม.ปลาย)

การแสดงประกอบแสง เสียง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๖  ภาคกลางคืน ของโรงเรียนวารินชำราบ ชุด อีสานบ้านเฮา วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

นายศิวะฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นำคณะครูร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า ๓ ปี สพม.๒๙” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรมชุดที่ ๑ | ภาพกิจกรรมชุดที่ ๒)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการ"เอดส์ป้องกันได้ปลอดภัยเสมอ"  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายเศวต ศิริวิ รองผู้อำนวยการฯ รับมอบโล่ห์เชิดชูเกียรติรองผู้อำนวยการดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอล โรงแรมสุนีย์แกรนด์

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนอุบลราชธานีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมและห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๔/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินคุณทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารเรียน ๑

การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชำราบ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดท่ากกแห่

คณะครูโรงเรียนวารินชำราบ ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๖ ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พิธีมอบตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับคณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วันเกียรติยศ" นักเรียนระดับชั้นม. ๓ และ ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจรักนวลสงวนตัว" ขึ้นในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนวารินชำราบ

คณะครูโรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู มอบรางวัลแด่คุณครูในด้านต่างๆ ณ หอประชุมสุนีย์ ตรียางกูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแก่งตะนะ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ และกิจกรรมทัศนศึกษาแก่งตะนะและแก่งสะพือ สำหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น . ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และกิจกรรมทัศนศึกษาวัดปากแซง - สามพันโบก ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ สำหรับลูกเสือ - เนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม English - Chinese @ ASEAN ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการแข่งขันแต่งร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม. ๑ - ๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ระดับเหรียญทอง (อันดับ ๔)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนวารินชำราบ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสารเสพติดสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.. 

โรงเรียนวารินชำราบเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนวารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กองลูกเสือโรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖  เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ บริเวณสวนป่า โรงเรียนวารินชำราบ

คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวารินชำราบ ๕๗ ปี เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช  ณ  สทท. ๑๑ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จัดงาน ๑๒๐ ดวงใจสู่วัยงาม ให้กับคณะครูและบุคลากรฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงนิทรรศการหลักสูตรมีงานทำ และนำผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ หอประชุมสุนีย์ ตรียางกูลศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุม

โรงเรียนวารินชำราบเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬา"สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติและสนามกีฬาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องให้ใช้รถใช้ถนน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ ศูนย์ ICT ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี สพม. ๒๙ จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา  เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ บริเวณสวนป่าหอศิลป์อุรเคนทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผ.อ. สพม. ๒๙ เดินทางมามอบนโยบายคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และพิธีมุทิตาจิต เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สพม. ๒๙ (อุบลราชธานี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ นำวงโปงลาง "ฮักอีสานเถาะ" ร่วมกิจกรรม "มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมขบวนรำแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน (ฟ้อนหมากหิ่ง) ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555 ในคืนวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2555  
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมการแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ (วงโปงลาง) งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ สนามทุ่งศรีเมือง

โรงเรียนวารินชำราบ นำโดย ผอ. ศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์  พร้อมข้าราชการครู และนักเรียน ร่วมบันทึก​เทปถวายพระพร ​เพื่อถวาย​ความจงรักภักดี ​เนื่อง​ในว​โรกาส มหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สม​เด็จพระนาง​เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และ สพม. เขต ๒๙ จัดกิจกรรม "การสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด" เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ ๖ โดยจังหวัดอุบลราชธานีและสภาเด็กฯ จัดขึ้น ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมการตรวจสอบการเงินและพัสดุ สพม. เขต ๒๙ ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนวารินชำราบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ โดยงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่บริการ ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บริเวณฝายน้ำล้น หลังสำนักงานเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม โครงการเปิดมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๕๕  ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมอบรมลูกจ้างชั่วคราว โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ และการปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร ๑ โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมไหว้ครูประชำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวารินชำราบ 

โรงเรียนวารินชำราบได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชินี"  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมวันรำลึกกวีเอกสุนทรภู่ มีกิจกรรมการแสดงและการประกวดต่างๆ มากมาย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน

การติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนวารินชำราบ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ และ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา" เพื่อเฉลิมฉลองปี พุทธชยันตี  ณ วัดป่าเรไรยกาวาส อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น - ๐๙.๐๐ น.

โรงเรียนวารินชำราบ ส่งนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมการผลิตหนังสั้น "พลังเด็กอุบลสร้างสรรค์เอาชนะยาเสพติด" ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม. ๒ ม. ๓  ม.๕  ม. ๖  ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ จัดปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม. ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้น ม. ๑ และ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "วันเกียรติยศ" นักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนโดยได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต พิชิตปัจจัยเสี่ยง "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการรักนวลสงวนตัว" เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 2555 โรงเรียนวารินชำราบ ส่งทีม Robot Warin คว้ามาได้ 1 โล่รางวัล "ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม"

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา (ภาพกิจกรรม > ม.๑ | ม.๒)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่องในงานโฮมฮับแฟร์ ครั้งที่ ๕ ณ โฮมฮับ (ทัพไทย) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนร่วมงาน วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๖ ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี และทัศนศึกษา จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ ม.ค ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษา สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับชั้น ม. ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

ผ.อ. ศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ รองฯ อุทัย บุญสะอาด เข้าประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนผู้นำ ๔๖ICT โรงเรียนในฝัน  ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นตัวแทนระดับศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ม.ค ๒๕๕๕

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู พร้อมรับเข็มและเกียรติบัตร "๑ แสนครูดี" เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ | ชุดที่ ๒)

โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ | ชุดที่ ๒)

โรงเรียนวารินชำราบ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมโรงเรียน มีกิจกรรมประกวดและซุ้มของเล่นมากมาย (ภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ | ชุดที่ ๒)

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนวารินชำราบ โดยผู้อำนวยการศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ และรองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมคารวะ มอบกระเช้าปีใหม่ผู้มีอุปการณคุณ ต่อโรงเรียนวารินชำราบ เนื่องในวันปีใหม่

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาและอาเซียน” เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในด้านภาษา วัฒนธรรม และความรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ 

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานกาชาดและปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๕ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดสุปัฏนาราม ไปยังสนามหน้าศาลากลางหลังเดิม เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนวารินชำราบ โดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เมื่อเวลา ๐๙.๑๙ น.  วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนวารินชำราบ โดย ผ.อ. ศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ คณะผู้บริหารและครู ร่วมรับไฟพระฤกษ์งานกีฬานักเรียนนักศึกษา อุบลราชธานีเกม ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีเลี้ยงรับ - ส่ง ผ.อ. พิทยา รักพรหม , ผ.อ. ศิวฤทธิ์  สุตะพันธ์  , รอง ผ.อ. ถวิล สุมา , รอง ผ.อ. เศวต ศิริวิ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ โดยมี นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผ.อ. สพม. เขต ๒๙ เป็นประธานในพิธีเปิด

โรงเรียนวารินชำราบ โดยรองฯ อุทัย บุญสะอาด และคณะครู ให้การต้อนรับ รองฯ เศวต ศิริวิ พร้อมคณะครูโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ . 

 โรงเรียนวารินชำราบ โดย ผ.อ.พิทยา รักพรหม  มอบชุดนักเรียนนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม  กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มงานระบบช่วยเหลือนักเรียนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับคุณครูอมรา วีสเพ็ญ คุณครูธนัญชัย อมรสิน และเลี้ยงส่งคุณครู Miss Gina Grubb กลับประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP และการนำกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียนเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ
ศูนย์ ICT ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สพม. เขต ๒๙ จัดอบรมหลักสูตรเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๑๙ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑-๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์" สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
  โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม ๒๕๕๔
โรงเรียนวารินชำราบร่วมกับเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ได้นำนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ ฝายน้ำล้นบ้านคำนางรวย โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณฝายน้ำล้น
โรงเรียนวารินชำราบได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 จัดการประชุมสัญจรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขต 5 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมรักเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา 13.00 - 16.30 น.
โรงเรียนวารินชำราบได้จัดการพัฒนาประสิทธิภาพครู สู่จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สพม. 29 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียฯ เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ โรงเรียนวารินชำราบ เปิดที่ทำการธนาคารโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 54 เวลา 13.30 น. โดยมีนายวิโรฒ มีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินโครงการ "วุฒิสภา อิ่มบุญ 999 วัด เยาวชน 84,000 ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ" ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. ๒๕๕๔ ณ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๕๔ (Speech Contest 2011) รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต 5  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

กกต. ร่วมกับ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา 13.00 น. ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันวันลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สนามโรงเรียนวารินชำราบ โดยมีโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัทโอสถสภา จำกัด จัดโครงการ“หนึ่งใจ…ติวให้น้อง” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะครูโรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินด้านที่ 1 และ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.4).  ณ ห้องโสตทัศนศีกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๔
โรงเรียนวารินชำราบ รับการตรวจสอบและประเมินภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๕๔

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อเป็นต้นแบบและปลูกฝังสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับเยาวชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าเสาธง

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม ๒๕๕๔

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ 2-3 เมษายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

 โรงเรียนวารินชำราบเข้าร่วมกิจกรรม Active Learning นิเทศโรงเรียนแกนนำ 46+2 ICT ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 14 โรงเรียน เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมประจำปี 2553  ระหว่างวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต โดยแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ ระดับชั้น ม.3, ม.5 และ ม. 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

  โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-6  เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา (ชมภาพกิจกรรม > ม.1  | ม.2 | ม.4)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดทำโครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1- 6 ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา (ภาพ ม.1 | ม.3 | ม.6)

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "มัธยมเกมส์" ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เมื่อวันที่ 11 - 12  มกราคม ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

คณะยูงทอง (สีแดง) โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดงานประจำปีและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณศาลากลาง (หลังเดิม) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕๔ ทีผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4    

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนที่เป็นตัวแทน สพท. อุบลราชธานี เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553

โรงเรียนวารินชำราบมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีเด่น (Top Ten) ปีการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ English Camp 2010 เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ และทัศนศึกษาในตัวจังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบเป็นสถานที่เปิดกิจกรรมโครงการ Eart Sciences Camp3 จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 

โรงเรียนวารินชำราบ โดยคณะสีพยับหมอบ (สีฟ้า) ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง) ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น.

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การเดินรณรงค์รักษาความสะอาด การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และการทำความสะอาด กับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ฯลฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ตรงกับวันต่อต้านเอดส์โลก จัดให้มีการแสดงบทบาทสมมุติบริเวณหน้าเสาธง 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์  โรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

คณะศิษย์เก่า ครูและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนวารินชำราบ จัดผ้าป่า "เพื่อการศึกษาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์" ตรงกับวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ ๕๔ ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

คณะครู นักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมค่ายพัฒนาสิทธิเด็ก ICT ดนตรี กวีศิลป์ ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย และรับมอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อการจัดการเรียน การสอน

วงโปงลางของโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553 บริเวณชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา

กองทัพบกจัดกิจกรรม "๗๘ โรงเรียน ๗๘ ใจภักดิ์ เฉลิมพระชนม์ ๗๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2553 จัดพิธีสดุดีพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 

โรงเรียนวารินชำราบ จึงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 - 09.30 น

การอบรมการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน สำหรับบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ และเครือข่าย ปีงบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ "ค่ายสนุกคิดกับชาวราชภัฏอุบลฯ" ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์พัฒนากิจกรรม ICT สมป. จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวารินชำราบและเครือข่าย จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาลูกเสือไทย

*** โรงเรียนวารินชำราบ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยกำหนดให้ภาคเช้าเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และภาคบ่ายเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ***

โรงเรียนวารินชำราบ ดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี บ้านดอนชาด อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

โรงเรียนวารินชำราบ ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการสวนสนาม ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553

คุณแม่คำปุน ศรีใส เจ้าของบ้าน "คำปุน" แหล่งผลิตหัตถกรรมผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเงินเพื่อให้โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนวารินชำราบได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่ ขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.00 - 9.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนห่างไกลการสูบบุหรี่

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียน
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2553 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2552 ที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวารินชำราบ ปีการศึกษา 2552  ณ สนามกีฬาโรงเรียน  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553  

การเยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนกลุ่ม2 ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2553  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "English & Chinese Edutainment Day"  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.6  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โดยแยกเส้นทางการเดินทางตามระดับชั้นและกลุ่มนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา > ม. 1 |  ม.2 | ม.4-6

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมจัดนิทรรศการและประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 เมื่อเวลา 13.00 - 16.00 วันที่ 8 มกราคม 2553 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมแสดงผลงานและประกวดสื่อครู และนักเรียนแข่งทักษะฯ ในงาน "มหกรรม ICT โรงเรียนแกนนำ 26ICT ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ร.ร. เมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26-27 ธ.ค. 2552

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยนายพิทยา รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และกิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียง

ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช กับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาและหน่วยงานราชการภายในอำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552

สพท. สกลนคร เขต 1 , 2 และ สพท. นครพนม เขต 1 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 เพื่อนำไปพัฒนาและประเมินสู่การเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา  

โรงเรียนวารินชำราบ และเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งการลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552(ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ โดยคณะสีชมพู เป็นตัวแทนร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการของบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นจุดอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร Getting Started ในเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 13 ของ สพท. อุบลราชธานี เขต 4 เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2552  (ภาพกิจกรรม)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเทคโนโลยี สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา (ภาพกิจกรรม)

งานคณะสีโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับงานกิจกรรมดนตรี จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการเต้นตามจังหวะเพลง (Dancer) รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2552  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตร "การประชุมปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สู่ห้องเรียน" เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา (ภาพกิจกรรม)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน จังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยยุทธวิธีช่วยคิด คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวารินชำราบ เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ จัดอบรมปฏิบัติการ More than art เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2552  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ภาพกิจกรรม)

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552  ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2552  ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2552  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

การแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ระหว่างทีม โรงเรียนวารินชำราบ กับ ทีมหลานปู่ดอน ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนวารินชำราบผ่านเข้ารอบ (ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวารินชำราบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จัดอบรมหลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ ICT  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา (ภาพกิจกรรม)

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) และศูนย์พัฒนา ICT กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาที่ 28 (รายละเอียด)

โรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิต สำนึกของเยาวชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 (ภาพกิจกรรม)
โรงเรียนวารินชำราบ ทำพิธีลงนามทำข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาสู่ระดับสากล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำแซบ นำต้นเทียน และขบวนรำเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2552 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2552 (ภาพกิจกรรม)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝัน จะจัดอบรมการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้บุคลากรโรงเรียนในฝันจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปะจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 - 16.00 น.  (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552  ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ เพื่อรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ จากโรงเรียน  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด หลักสูตร 9 วัน รุ่นที่ 1/2552 ณ ศูนย์รวมใจต้านภัยยาเสพติด บก. กองทัพไทย 56  ระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2552 (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2552 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม  2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวารินชำราบ จัดงาน "เหลืองดำ คืนสู่เหย้า เรากตัญญู" เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (โรงเรียนวารินชำราบเดิม) (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4  และมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้นักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 4 - 6 เมษายน  2552 (ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3)
การอบรมปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (Administrator) กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 มีนาคม 2552  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนวารินชำราบ จัดโครงการค่ายพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ICT สำหรับนักเรียนชั้น ป. 6  ขึ้นในวันที่ 12 -13 มี.ค. 2552

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพกิจกรรม)

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552  (ภาพกิจกรรม ม.2 | ม. 3)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม

คณะจามจุรี(สีชมพู) เป็นตัวแทนโรงเรียนวารินชำราบ ร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานกาชาดและงานปีใหม่  ปี 2552 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ภาพกิจกรรม 1 | 2 )
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา  เป็นประธานในการประชุมศิษย์เก่า  ครั้งที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.วารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)
โรงเรียนวารินชำราบ เป็นตัวแทน สพท. อบ. เขต 4 เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ "ESAAN EXCELLENCE FAIR 2008"  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อ 19-21 ธ.ค. 2551(ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ICT โรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา จ. ชลบุรี นำโดย ผอ. พิทยา รักพรหมและคณะกลุ่มงาน ICT

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงในรายการ "Warinchumrab Colour Group Singing Contest 2008" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียน (..ภาพ..)

เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนวารินชำราบ และเครือข่ายวารินฯ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึง วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

บขส.จัดโครงการเยาวชนนักเดินทาง ต้อนรับปิดเทอมพาเยาวชนอุบลฯ ท่อง กรุงเทพฯ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท่องเที่ยว เชิงการศึกษา เพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน นักเรียน ร.ร. วารินชำราบ ได้รับการคัดเลือก... (รายละเอียด)

สพท.อบ.4 และ ร.ร. วารินชำราบ มอบเงินช่วยเหลือ นาย ปิยะณัฐ  ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวารินชำราบ ซึ่งครอบครัวประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง (รายละเอียด)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดงาน "มุฑิตาจิต" ให้กับครูที่เกษียณอายุราชการ และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 และ 30 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา (รายละเอียด)

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรม "12 สิงหา มหาราชินี" ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการอบรมคณะกรรมการนักเรียน-สภานักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2551 (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ลานกิจกรรมสวนป่า โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2551 (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดการอบรมเด็กวิถีพุทธต่อต้านสารเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2551 จัดขบวนแห่เทียนพรรษาในนามวัดป่าเรไรยกาวาส โดยการสนับสนุนของ อบต. คำน้ำแซบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบได้รับมอบโล่เกียรติยศ จากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในพิธีเปิดเทศกาลเทียนพรรษาและงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551  โดยนายพิทยา รักพรหม ผอ.โรงเรียนวารินชำราบ เป็นผู้รับมอบ (รายละเอียด)

นายชวน ศิรินันท์พร ผวจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพรัตน์ กอกหวาน ผอ. ททท. สำนักงานอุบลราชธานี และสื่อมวลชน เยี่ยมชุมชนประดิษฐ์เทียนพรรษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551  (ประมวลภาพ)

คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 โรงเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และนำเยี่ยมชมโรงเรียน (ภาพ)

โรงเรียนวารินชำราบ  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2551  เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2551  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ ในนามของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน จ. อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบ Administrator เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2551 (ภาพกิจกรรม)

ประมวลภาพโรงเรียนวารินชำราบร่วมกิจกรรมมหกรรมคอนเสิร์ตดอกบัวเกมส์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 51 (ภาพ..)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551

นายมังกร กุลวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เยี่ยมโรงเรียนวารินชำราบ พร้อมด้วยนายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต4 และคณะ  โดยมีนายพิทยา รักพรหม ผอ.โรงเรียนวารินชำราบและคณะครูให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.00 น.

กองลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวารินชำราบ เดินทางไกล เข้าค่าย-พักแรม ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ เมื่อวันที่ 1-2 ก.พ. 2551ชมภาพกิจกรรมชุดที่ .1.|.2. |.3. |.4. |.5. |.6. |.7.

คลิ๊กดูรายละเอียด...

คณะนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ ขึ้นเวทีผู้ว่าราชการอุบลราชธานีพบสื่อมวลชน เพื่อร้องประสานเสียงเพลง "อุบลฯ ดอกบัวเกมส์" ณ อุบลบุรี รีสอร์ท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551(ดูเพิ่มเติม...)

คณะครูโรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ขั้นที่ 2 จำนวน 19 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551(ดูเพิ่มเติม...)

นายอารมย์ บุญห่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ มอบซีดีเพลง "อุบลฯ ดอกบัวเกมส์" ให้นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 "ดอกบัวเกมส์" (ภาพและรายละเอียด)

นายศุภชัย ไตรไทยธีระ นักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 เวลา 8.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลาง โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เยี่ยมชมห้องและนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายภาพ โดยครูประสิทธิ์ สายสุวรรณ รับหน้าที่ถ่ายภาพและนำทีมนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ เป็นคณะทำงาน (ภาพและรายละเอียด)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมMerry Christmas เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดอบรมการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2550 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ 2

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำแซบและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตชุมชนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน และงาน 5 ธันวามหาราช 80 พรรษามหามงคล เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2550 เวลา 07.00 น. - 14.00 น. ณ หน้าอาคารเรียน 1 และหอประชุมโรงเรียน (ภาพกิจกรรม)

คณะครูจากโรงเรียนนาคำวิทยา สพท. อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ดยการนำของนายสุนทร  ประดิษฐ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะครูจากโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม กิ่งอำเภอดงเจริญ จ. พิจิตร  ศึกษาดูงานโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ดยการนำของนายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวารินชำราบเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในงานประเพณีแข่งเรือ(หาปลา) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา โดยนำเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันจากการนำทีมโดยรองอุทัย  บุญสะอาดและรองอารมย์ บุญห่อ

  โรงเรียนวารินชำราบและโรงเรียนในเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายบังคมรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550  โดยมี นายนรินทร์ ภาระศรี รอง ผอ.สพท. อบ.4  เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย (ภาพกิจกรรม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และโรงเรียนวารินชำราบ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2550 เพื่อทอดถวาย ณ วัดบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี (ภาพกิจกรรม)

นายศุภชัย ไตรไทยธีระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว นำโดย ผอ. ชูชาติ ชอบชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

โรงเรียนวารินชำราบ เข้าร่วมขบวนแห่องค์มหากฐินในงาน "บุญมหากฐินถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550" ซึ่งตั้งองค์กฐินสมโภชน์ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลฯ  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 (ภาพกิจกรรม)

ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวารินชำราบ  ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม  2550  (ชมภาพคลิกที่นี่...)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันคณิตศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP" และ "การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์"  โดยมีพิธีเปิดร่วมกันที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2550  (รายละเอียดและภาพกิจกรรม คณิตศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ ICT)

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนวารินชำราบ  ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ฯ 22 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2550 (รายละเอียด)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2550 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 (ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตร)

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นศูนย์โรงเรียนในฝันคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัด e-learning โดยใช้โปรแกรม Moodle" และ"การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP" ขึ้น เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา มีพิธีเปิดร่วมกันที่ห้องโสตทัศนศึกษา นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพท.อบ. เขต 4 เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดภาพรับเกียรติบัตร)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดเลี้ยงในงาน "ทางสู่เส้นชัย เกษียณตามวัย ใจผูกพัน
ครูกาญจน์ กลิ่นหอม" เพื่ออำลาชีวิตราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ภาพกิจกรรม)

  คณะสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกมาแนะแนวน้อง ๆ ม. 6 โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวารินชำราบ  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เมื่อ 17 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา

กลุ่มสาระการเรียนร้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวารินชำราบนำคณะครู - นักเรียน ร่วมทำบุญ ณ วัดบ้านช่างหม้อ เมื่อ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

โรงเรียนวารินชำราบ ร่วมสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550 "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ปวงประชาพอเพียง" เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2550 (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ  ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมีต้นเทียนจากวัดไชยมงคล ที่ชนะเลิศประเภทแกะสลัก เมื่อปี 2549 ร่วมขบวนเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2550 ณ ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดท่องเที่ยว "เยือนชุมชนประดิษฐ์เทียนพรรษา" จากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2550 โรงเรียนวารินชำราบ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม ในช่วงวันที่ 1-28 กรกฏาคม 2550

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวารินชำราบ จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ณ หอประชุมโรงเรียน วารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2550 โดยมีนายนรินทร์ ภาระศรี รองฯผอ.สพท.อบ.4 ร่วมพิธี ที่สนามโรงเรียนวารินชำราบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวารินชำราบ  จัดงาน "รำลึกถึงกวีเอก.. สุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนวารินชำราบ (ภาพกิจกรรม)

โรงเรียนวารินชำราบ และคณะกรรมการนักเรียน จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 (ภาพกิจกรรม)

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง" สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2550 ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพกิจกรรม)
โรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้ารับการพัฒนาจิต
ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2550 สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ. อุบลราชธาน
ี (ภาพกิจกรรม)
โรงเรียนวารินชำราบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 (ภาพกิจกรรม)
นิทรรศการทางการศึกษา เปิดประตูดูโรงเรียน (Open House)
โรงเรียนวารินชำราบ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ รายละเอียดที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรมนิทรรศการทางการศึกษา "เปิดประตูดูโรงเรียน" ติดตาม ชมได้แล้วครับ ชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ภาพกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชุดที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7
ภาพกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 (คลิกที่นี่)
โรงเรียนวารินชำราบนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและปีใหม่ 2550
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 49... (..คลิก..)
(ชมและแจ้งข่าวเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าว...นะครับ)

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการเยี่ยมชม

   
   
 
โรงเรียนวารินชำราบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4542-4130 โทรสาร 0-4542-4129

ดูแลและสร้างสรรค์โดย นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ   e-mail > adminwarin@gmail.com